Wystosowali list do Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania badań w szczecineckim ODO

  • KW
  • 2015-05-19 09:25:38
Wystosowali list do Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania badań w szczecineckim ODO
  • Foto: TV Gawex

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku od końca minionego roku walczy o to, aby badania w nowo powstałym Ośrodku Diagnostyki Obrazowej były dofinansowywane z funduszu. ''Monitowanie szczecińskiego oddziału NFZu mija się z celem, postanowiliśmy więc wystosować pismo do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza'' - mówią przedstawiciele Prezydium.

Przypomnijmy dotychczasowe działania w sprawie dofinansowania badań w szczecineckim ODO. W trakcie kilkumiesięcznej akcji zebrano prawie 1800 podpisów na listach poparcia pod "petycją przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu szczecineckiego (członków, wolontariuszy, pracowników), ich beneficjentów oraz osób niezrzeszonych w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz wykonywania bezpłatnych badań w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w Szczecinku" - wstępnie sygnowanej przez Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku oraz Zarząd Klastra NGO Powiatu Szczecineckiego, co następnie swoimi podpisami wsparły zarządy kolejnych 17 NGO z całego powiatu szczecineckiego. Pismo przewodnie wraz z oryginałami petycji wszystkich NGOs z powiatu oraz podpisanych list poparcia wysłano 22.01.2015 r. do p. Dariusza Ruczyńskiego, p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, a kserokopie powyższych pism powędrowały w tym samym dniu do wiadomości Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

W odpowiedzi na wystosowane petycje otrzymano odmowną odpowiedź z NFZ. Pisaliśmy o tym w artykule PETYCJA I 1800 PODPISÓW POWĘDROWAŁO DO SZCZECINECKIEGO NFZU oraz BEZPŁATNE BADANIA W ODO? NIE, PRZYNAJMNIEJ DO POŁOWY 2016 ROKU. W piśmie poinformowano, że nie ma szans na dofinansowanie przynajmniej do połowy 2016 roku. 

17 lutego 2015 r. przedstawiciele strony społecznej, inicjujący całą akcję protestacyjną, wzmocnieni osobą przedstawiciela Biura Poselskiego p. Wiesława Suchowiejko - prawnika Sebastiana Catewicza, towarzyszyli stronie właścicielskiej ODO w Szczecinku w rozmowach z dyrekcją szczecińskiego NFZ na temat możliwości znalezienia środków, które by umożliwiły spółce przetrwać najtrudniejszy okres do najbliższego terminu ogłoszenia konkursu kontraktowania umów o dofinansowanie badań diagnostycznych tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym (przypominamy termin: druga połowa 2016 roku). Podczas ponad 1,5-godzinnej rozmowy przedstawiono dyrekcji szczecińskiego NFZ pilną potrzebę społeczną, która by wskazywała na konieczność wyasygnowania dodatkowych środków na pokrycie choćby części kosztów utrzymania Ośrodka, których brak może nawet spowodować upadek firmy i zamknięcie tego ośrodka, co by skutkowało koniecznością ponownych wyjazdów do Koszalina, Piły, czy Szczecina wszystkich pacjentów.

Konkluzja z wyjazdu i rozmowy: NFZ: "nie widzimy możliwości dofinansowania badań diagnostycznych w trybie pozakonkursowym", a najbliższy konkurs - jak wcześniej wspomnieliśmy - druga połowa 2016 roku. Na podsumowanie rozmowy poprosiliśmy urzędników z NFZ o pisemną odpowiedź na przedstawiony im problem. Czekaliśmy bez mała miesiąc na pismo ze Szczecina - bez rezultatu, więc 12 marca sami napisaliśmy list do Szczecina. Po ponad dwóch miesiącach dalszych oczekiwań zdecydowaliśmy się napisać pismo bezpośrednio już do Warszawy, do obecnego Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza - mówią przedstawiciele strony społecznej. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: