Kontrowersyjny zapis regulaminu Parku Miejskiego wykreślony

 • KW
 • 2015-05-18 09:35:51
Kontrowersyjny zapis regulaminu Parku Miejskiego wykreślony
 • Foto: TV Gawex

Kontrowersyjny zapis w regulaminie szczecineckiego Parku Miejskiego został wykreślony. Decyzję o tym podjęto podczas dzisiejszej (18.05) sesji Rady Miasta.

Po konsultacjach z radnymi Platformy Obywatelskiej postanowiłem wnieść poprawkę i zaproponować skreślenie tego paragrafu, który mówi o przebywaniu w stanie nietrzeźwym. Nadal jesteśmy przekonani, że ten punkt jest poprawny, a ponieważ został on bardzo mocno nagłośniony przez opozycję i część mieszkańców uwierzyła, że nie można po spożyciu alkoholu wchodzić do parku. Proponuję, aby ten punkt wykreślić dla świętego spokoju - powiedział podczas poniedziałkowej sesji Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. W związku z tym radni zdecydowali, że punkt zostanie wykreślony. 

Poniżej przedstawiamy regulamin Parku Miejskiego w Szczecinku przed zmianami. Podpunkt 6 w punkcie 3 został wykreślony. 

 1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.

 2. Granicą parku miejskiego jest brzeg jeziora Trzesiecko na odcinku od rowu melioracyjnego przecinającego ul. Kościuszki, wzdłuż ul. Kościuszki, Ordona, Mickiewicza, Szczecińskiej, Staszica i Różanej, przy której znajduje się kąpielisko.

 3. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:

  1. zaśmiecania terenu,

  2. niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów,

  3. niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,

  4. palenia ognisk i grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów. Palenie ognisk i grillowanie może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – po wcześniejszym powiadomieniu Urzędu Miasta Szczecinek,

  5. spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie imprez na zasadach określonych odrębnym zezwoleniem,

  6. przebywania w stanie nietrzeźwym - WYKREŚLONY

  7. zażywania środków odurzających,

  8. uprawianie gier hazardowych,

  9. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parku,

  10. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

  11. jazdy wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów, pojazdów służbowych Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta, służb komunalnych oraz pojazdów upoważnionych przez Urząd Miasta Szczecinek,

  12. używania rowerów, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników parku.

  13. wchodzenia i kąpania w fontannach,

  14. korzystania z urządzeń i eksponatów niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  15. prowadzenia psów bez smyczy,

  16. wywoływania hałasu,

  17. handlu i usług bez zezwolenia,

  18. umieszczania bez zgody Urzędu Miasta Szczecinek tablic, napisów, reklam oraz ogłoszeń,

  19. organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem Miasta Szczecinek

 4. Osoby przebywające w parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z infrastruktury parkowej innym użytkownikom.   

Komentarze (2)

olo 2015-05-18 13:17

No to idę na piwo do parku :)

ankar 2015-05-18 14:04

a czy rozłożenie koca na trawniku to już jest niszczenie i uszkadzanie rośliności?

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: