Od dziś, 1 maja obowiązuje nowy regulamin parku miejskiego

 • KW
 • 2015-05-01 08:11:50
Od dziś, 1 maja obowiązuje nowy regulamin parku miejskiego
 • Foto: TV Gawex

Wojewoda Zachodniopomorski nie zakwestionował zapisów regulaminu parku miejskiego, uchwalonego przez szczecineckich radnych. W związku z tym regulamin, który wywołał sporo kontrowersji w naszym mieście, od dziś, tj 1 maja br. wchodzi w życie.

Nowy regulamin szczecineckiego parku, który zawiera zapis ''zakaz przebywania na obszarze parku w stanie nietrzeźwym'' był szeroko komentowany, a nawet wystosowano wniosek do wojewody zachodniopomorskiego o stwierdzenie nieważności tej uchwały. Wniosek wystosowali Radni Razem dla Szczecinka i wiadomo już, że wojewoda nie zakwestionował zapisu tej uchwały. Okazuje się więc, że regulamin w niezmienionej formie wchodzi w życie 1 maja 2015 roku. 

Przypominamy raz jeszcze brzmienie regulaminu:

 1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.

 2. Granicą parku miejskiego jest brzeg jeziora Trzesiecko na odcinku od rowu melioracyjnego przecinającego ul. Kościuszki, wzdłuż ul. Kościuszki, Ordona, Mickiewicza, Szczecińskiej, Staszica i Różanej, przy której znajduje się kąpielisko.

 3. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:

  1. zaśmiecania terenu,

  2. niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów,

  3. niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,

  4. palenia ognisk i grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów. Palenie ognisk i grillowanie może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – po wcześniejszym powiadomieniu Urzędu Miasta Szczecinek,

  5. spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie imprez na zasadach określonych odrębnym zezwoleniem,

  6. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywania napojów alkoholowych,

  7. zażywania środków odurzających,

  8. uprawianie gier hazardowych,

  9. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parku,

  10. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

  11. jazdy wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów, pojazdów służbowych Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta, służb komunalnych oraz pojazdów upoważnionych przez Urząd Miasta Szczecinek,

  12. używania rowerów, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników parku.

  13. wchodzenia i kąpania w fontannach,

  14. korzystania z urządzeń i eksponatów niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  15. prowadzenia psów bez smyczy,

  16. wywoływania hałasu,

  17. handlu i usług bez zezwolenia,

  18. umieszczania bez zgody Urzędu Miasta Szczecinek tablic, napisów, reklam oraz ogłoszeń,

  19. organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem Miasta Szczecinek

 4. Osoby przebywające w parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z infrastruktury parkowej innym użytkownikom.   

Komentarze (5)

Sławek 2015-05-01 12:22

Kto i gdzie zdefiniował pojęcie "w stanie nietrzeźwym"?

mieszkaniec 2015-05-01 12:47

No to piwka się nie napiję na wyciągu do nart wodnych, bo nie ma tam innego wyjścia jak przez park.

mieszkaniec 2015-05-01 17:35

komunistyczne miasto!!

mieszkaniec 2015-05-02 17:58

Niedługo będzie trzeba zapłacić żeby wejść do parku....parodia.

ta... 2015-05-04 10:17

Zamach stanu na ratusz!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: