Jutro radni zagłosują nad odrzuceniem wniosku o przeprowadzenie referendum

  • KW
  • 2015-04-29 09:03:38
Jutro radni zagłosują nad odrzuceniem wniosku o przeprowadzenie referendum
  • Foto: TV Gawex

W ostatni dzień kwietnia, o godzinie 8:00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Porządek obrad zakłada 12 punktów.

W najbliższy czwartek, o godzinie 8:00, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miasta Szczecinka. W programie obrad przewidziano następujący porządek:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 02.04.2015r. oraz z dnia 13.04.2015r.

3. Uchwała w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Szczecinku.

4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzesieka II w Szczecinku.

5. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/249/2001 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu. 

7. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola i kryteriów wyboru ofert w tym konkursie.

8. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczecinek. 

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Zamknięcie sesji.

inf. Tomasz Czuk

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: