Wydatki i zarządzenia, czyli miesięczne sprawozdanie burmistrza

 • KW
 • 2015-04-23 11:11:44
Wydatki i zarządzenia, czyli miesięczne sprawozdanie burmistrza
 • Foto: TV Gawex

Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie - Douglas przedstawił kolejne, miesięczne sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej.

Burmistrz w okresie od 24 marca do 20 kwietnia 2015 roku wydał 11 zarządzeń, które dotyczyły między innymi: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych Miasta Szczecinek, uruchomienia, utrzymania i konserwacji fontanny na Placu Wolności oraz zdrojów ulicznych przy ulicach 9-go Maja i Boh. Warszawy w Szczecinku w sezonie letnim w 2015 r., czy powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

W tym okresie burmistrz rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 17.300,00 złotych na:

 • Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

 • Dofinansowanie kosztów podróży zespołu „Rebelia” do Rzymu na
  Międzynarodowy Festiwal Talentów „Le Strade Della Musica” - 10 000,00 zł
  Dofinansowanie udziału załogi balonu Miasta Szczecinek w międzynarodowej
  imprezie pn. „Baloon Trophy 2015” w Barcelonie - 2 000,00 zł

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • Dofinansowanie imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych
  przez PTTK Wiarusy w 2015 roku - 2 000,00 zł
  Ufundowanie nagród dla trzech zawodników STS Pomerania
  za osiągnięcia sportowe - 1 800,00 zł

 • ZS1 im. Komisji Edukacji Narodowej

 • Dofinansowanie projektu mającego na celu szerzenie, wśród lokalnej społeczności,
  znajomości treści polskiej Konstytucji - 1 500,00 zł.

Burmistrz zajmował się również realizacją uchwał, które zostały podjęte przez Radę Miasta Szczecinek na sesjach 2 kwietnia i 13 kwietnia br. 

info: UM

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: