ZGM TBS Szczecinek: Nowe zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych

  • KW
  • 2015-04-23 09:35:58
ZGM TBS Szczecinek: Nowe zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych
  • Foto: ZGM TBS Szczecinek

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Szczecinku informuje, że zgodnie z nowymi zasadami wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek, od dnia 01.05.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. przyjmowane będą wnioski o przydział docelowych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków zostaną utworzone w terminie do dnia 31.12.2015 r. listy osób uprawnionych do otrzymania w/w lokali. Listy te będą obowiązywać od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 roku. Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej Spółki: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl lub Biurze Obsługi Lokatora przy ul. Cieślaka 6b.

Osoby, które nie złożą w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 lipca bieżącego roku, wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, będą mogły to zrobić dopiero w roku następnym, w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 lipca. Zasada taka obowiązywać będzie również w kolejnych latach.

Oznacza to, że od dnia 1 sierpnia każdego roku do dnia 30 kwietnia roku następnego, nie będą przyjmowane wnioski o przydział lokali mieszkalnych i lokali socjalnych. Uwaga! Wszystkie złożone i zarejestrowane do dnia 30.04.2015 r. wnioski o przydział mieszkań do remontu, uprawniają do ubiegania się o takie mieszkania na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach przejściowych przywołanej wyżej uchwały Nr LII/473/2014 z dnia 09.09.2014 roku.

Z dniem 31.12.2015 r. przepisy te tracą swą moc. W związku z powyższym, z tym też dniem przestanie obowiązywać dotychczasowy rejestr wniosków o mieszkania do remontu. Od dnia 1 stycznia każdego roku, począwszy od roku 2016, będą obowiązywać listy osób uprawnionych do ubiegania się o docelowy lokal mieszkalny lub lokal socjalny.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: