Powiatowi radni zdecydują o połączeniu szkół ZS nr 3 i ZS nr 5

 • Redakcja TV Gawex
 • 2015-04-21 16:24:17
Powiatowi radni zdecydują o połączeniu szkół ZS nr 3 i ZS nr 5
 • Foto: powiat szczecinek

Już w najbliższy piątek, 24 kwietnia 2015 r. na 8 sesji w tej kadencji zbierze się Rada Powiatu Szczecineckiego. Radni podejmą ostateczną decyzję dotyczącą likwidacji ZS nr 3 i włączenia jej do ZS nr 5.

Jak powiedział nam Marcin Tadzik - rzecznik prasowy szczecineckiego Starostwa najbliższa Sesja Rady Powiatu, będzie poświęcona przede wszystkim połączeniu dwóch palcówek edukacyjnych, to jest ZS nr 3 popularnie zwaną Budowlanką i ZS nr 5, zwaną Mechanikiem. Piątkową sesje poprzedzają liczne konsultacje z przedstawicielami nauczycieli i pracowników szkół, a także związków zawodowych. Przygotowaniem do sesji będzie również cotygodniowe zebranie Zarządu Powiatu, które odbędzie się już jutro, 22 kwietnia. Przypomnijmy, w skład Rady Powiatu wchodzą Krzysztof Lis,  Marek Kotschy, Krzysztof Zając, Mariusz Kieling, Jakub  Hardie-Douglas i to właśnie oni będą obradować na temat połączenia dwóch szczecineckich szkół.

Porządek obrad  piątkowej 24.04 sesji przedstawia się następująco:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 • Przyjęcie porządku obrad.

 • Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr VII/2015 z 09.03.2015 r.

 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 • Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.

 • Wolna trybuna dla parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.

 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r., udzielonych dotacjach na realizację zadań własnych powiatu szczecineckiego i ich wykorzystaniu.

 • Raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku w roku 2014.

 • Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego (dot. ul. Waryńskiego i ul. Leśnej);

  2. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2015 – 2017”;

  3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015;

  4. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2015 – 2027;

  5. wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczecinku z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku;

  6. likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczecinku z siedzibą przy ul. 1 –go Maja 22;

  7. odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Szczecinku negatywnie opiniującego projekty uchwał Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie przeniesienia kształcenia oraz w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku i likwidacji szkół i placówki wchodzących w jego skład;

  8. odrzucenia w całości stanowiska Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność Oświata” Komisja Międzyzakładowa w Boninie negatywnie opiniującego projekty uchwał Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie przeniesienia kształcenia oraz w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku i likwidacji szkół i placówki wchodzących w jego skład;

  9. przeniesienia kształcenia;

  10. rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku oraz likwidacji szkół i placówki wchodzących w jego skład;

  11. zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 5 w Szczecinku,

  12. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015;

  13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

  14. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 r.;

  15. przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Szczecineckim na lata 2015-2019;

  16. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczecinku;

  17. wystąpienia Powiatu Szczecineckiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy w Złocieńcu;

  18. przystąpienia Powiatu Szczecineckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” i przyjęcia jego statutu;

  19. rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku;

  20. rozpatrzenie skargi na Starostę Szczecineckiego
   (z wyłączeniem jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych).

 • Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych.

 • Oświadczenia radnych.

 • Zamknięcie sesji.

Info: Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: