Czaplinecki ratusz wypięknieje

  • KW
  • 2015-04-09 08:52:15
Czaplinecki ratusz wypięknieje
  • Foto: www.wzp.pl

Zabytkowy ratusz w Czaplinku wypięknieje. Nowy będzie m.in. dach, okna i elewacja. Prace remontowe zakończą się w sierpniu br. Inwestycja otrzyma blisko 370 tysięcy złotych wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie podpisali w środę, 8 kwietnia br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Czaplinka Adam Kośmider.

Renowacja ratusza poprawi jego stan techniczny. Wymienione zostanie pokrycie dachowe oraz stolarka okienna. Obiekt ozdobi nowa elewacja. Osoby niepełnosprawne będą mogły z kolei skorzystać z nowego podjazdu. Do ich potrzeb przystosowane zostaną również pomieszczenia biurowe.

Modernizacja zabytkowego obiektu, której celem jest poprawa warunków pracy oraz obsługi interesantów czaplineckiego Urzędu Miasta zakończy się za 5 miesięcy. Koszt całkowity inwestycji oszacowano na ponad 533 tysiące złotych. Blisko 370 tysięcy złotych to wsparcie unijne.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-2013 „Turystyka, kultura i rewitalizacja”, Działanie 5.2 „Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 5.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

info: www.wzp.pl

Czaplinecki ratusz wypięknieje

Komentarze (1)

historyk 2015-04-09 10:53

A gdzie wieżyczka na dachu?, onegdaj tam była a nie komin, który wystaje.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: