Kronospan zapłaci 10 tysięcy złotych

  • KW
  • 2015-04-02 14:45:12
Kronospan zapłaci 10 tysięcy złotych
  • Foto: TV Gawex

Dziś, 2 kwietnia w szczecineckim Sądzie Rejonowym ogłoszono postanowienie w sprawie, którą mieszkańcy wytoczyli firmie Kronospan.

Sprawa dotyczyła nie egzekwowania wcześniejszego wyroku, który nakładał na Kronospan obowiązek zaniechania imisji odorów i pyłów na nieruchomości wnioskodawców. Postanowienie, wydane dzisiaj, składało się z kilku elementów. Jednym z nich, oprócz zasądzonej grzywny, jest obowiązek poniesienia kosztów sądowych przez Kronospan. Uzasadniając decyzję, Sędzia Sądu Rejonowego Anna Lewita-Horyt zaznaczyła, że sąd przede wszystkim opierał się na zeznaniach wnioskodawców, według których po uprawomocnieniu się wyroku z 2013 roku nic w sprawie imisji odorów i pyłów się nie zmieniło. 

Sąd nie dał też wiary świadkom zgłoszonym przez spółkę, gdyż były to osoby w przeszłości powiązane z tą firmą. W konsekwencji nałożono grzywnę na firmę Kronospan. Jest to maksymalna wysokość grzywny, którą w obecnym stanie prawnym można nałożyć. Głównym celem kary jest zmuszenie firmy do takiego działania, aby na nieruchomości wnioskodawców nie trafiał ani odór, ani pył. Sąd nie wyklucza, że w przyszłości będą wydawane kolejne grzywny, jeśli firma nie zmieni swojego postępowania. Wówczas maksymalny ich wymiar będzie znacznie większy. Po dwóch karach pieniężnych w wysokości 10 tysięcy, kolejna może wynosić nawet milion złotych. 

Postanowienie jest nieprawomocne. 

Szerzej do tej sprawy powrócimy jutro, 3 kwietnia w "Echach Dnia". 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: