Rozpoczął się sprawdzian szóstoklasistów

  • KW
  • 2015-04-01 09:29:47
Rozpoczął się sprawdzian szóstoklasistów
  • Foto: TV Gawex

O godzinie 9:00 rozpoczęła się pierwsza część tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów. Nie można go nie zdać - pozytywny wynik to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku szóstoklasiści napiszą swój sprawdzian w całkiem nowej formule. Składa się on z dwóch części, a do tej pory nie był on dzielony. Miał on charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Trwał zaledwie 60 minut. Pierwsza część nowego sprawdzianu to język polski i matematyka. Potrwa on 80 minut lub 120 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania. Zadania w tej części mają formę zamkniętą i otwartą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Jeśli chodzi o język polski, polecenia będą odnosić się do różnych tekstów kultury: literackich (epickich i lirycznych), nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych) i ikonicznych. Zadania mogą też dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą. 

Druga część to język obcy i rozpocznie się ona po przerwie o 11:45. Potrwa 45 minut i 70 minut przez dyslektyków. Uczeń może wybrać, z jakiego języka obcego chce pisać sprawdzian, musi być to jednak język, którego uczy się w szkole. Do wyboru są: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
Szóstoklasiści, którzy przystąpili dzisiaj do sprawdzianu są pierwszym rocznikiem, w którym wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. 

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 26 maja 2015 roku. W naszym mieście do egzaminu przystąpiło 312 uczniów. 

Galeria zdjęć do artykułu

Komentarze (1)

TenCoDostajeTest 2015-04-01 16:08

O ludu, jestem tam!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: