Nowa zmiana wojsk amerykańskich w naszym regionie

  • Redakcja TV Gawex
  • 2015-03-28 12:13:50
Nowa zmiana wojsk amerykańskich w naszym regionie
  • Foto: Marcin Łukasz UM Drawsko Pomorskie

Amerykańscy żołnierze z bazy Fort Stewart w Georgii przyjechali na kolejną zmianę warty w Drawsku Pomorskim

Na poligon drawski przybyli żołnierze 1 brygadowej grupy bojowej 3 dywizji piechoty. Żołnierze przyjechali z bazy Fort Stewart  w Georgii. Natomiast swoje zadania na poligonie drawskim zakończyli żołnierze 3 szwadronu 2 pułku kawalerii armii amerykańskiej, którzy wrócą do bazy wojskowej w Niemczech. Uroczystość  miała charakter oficjalny i rozpoczęła się od odegrania hymnu Stanów Zjednoczonych i Polski.

Burmistrz Zbigniew Ptak, który zabrał głos podczas uroczystości podziękował żołnierzom, którzy opuszczają poligon drawski i jednocześnie powitał przybyłych na poligon żołnierzy. Podkreślił dobrą współpracę władz samorządowych z przebywającymi na poligonie drawskim jednostkami wojskowymi. Żołnierze chętnie angażują się w lokalne inicjatyw, spotykają się z miejscową ludnością, uczestniczą w zajęciach w szkołach a także uczestniczą w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy.

Ważna słowa padły także z ust amerykańskich wojskowych. Dziś stoimy razem gotowi bronić wolności przeciwko agresji, która chce wolność nam zabrać mówił major John Womack, dowódca 1 Brygadowej Grupy Bojowej 3. Dywizji Piechoty.

Na uro­czy­stość licz­nie przy­by­li  także miesz­kań­cy, któ­rzy zo­ba­czy­li m.in. ame­ry­kań­skie ko­ło­we trans­por­te­ry opan­ce­rzo­ne Stry­ker, które pierwszy raz uczestniczyły w ćwiczeniach na drawskim po­li­go­nie. Polscy żołnierze prezentowali Rosomaka. Na drawskim niebie w trakcie uroczystości krążyły Chinooki. Dla wszystkich chętnych zorganizowano poczęstunek w postaci wojskowej grochówki oraz pierogów przygotowanych przez drawskie gimnazjum.

Info: Marcin Łukasz Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: