Szczecineckie Rady Osiedlowe mają już swoje władze

  • KW
  • 2015-03-24 10:32:34
Szczecineckie Rady Osiedlowe mają już swoje władze
  • Foto: TV Gawex

Jak już Państwa informowaliśmy, tegoroczne wybory do rad osiedlowych przyniosły rozstrzygnięcie w pięciu okręgach wyborczych. Zgodnie z wymaganymi procedurami, rady osiedlowe ukonstytuowały się i wybrały swoich przewodniczących. Poniżej podajemy ich nazwiska.

Przewodniczący nowo wybranych rad:

Osiedle Zachód I - przewodniczący - Piotr Przybyłka 

Osiedle Koszalińska – Kołobrzeska - przewodniczący – Mariusz Kaszewski 

Osiedle Słowiańska – Łódzka - przewodnicząca - Lidia Pieńkos

Osiedle  Pilska – Raciborki - przewodniczący – Edward Woźniak

Osiedle Trzesieka – przewodniczący - Jakub Aniołowski 

Do uprawnień Rady Osiedla należy w szczególności:

a) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących jednostki pomocniczej – osiedla,

b) występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta na terenie jednostki pomocniczej – osiedla,

c) podejmowanie uchwał w sprawie propozycji priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – osiedla do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,

d) zgłaszanie wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren jednostki pomocniczej – osiedla,

e) podejmowanie uchwał w sprawach opracowań projektowych związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów jednostki pomocniczej – osiedla,

f) opiniowanie projektów inwestycji realizowanych przez miasto na terenie osiedla,

g) opiniowanie jakości usług wykonanych przez jednostki organizacyjne Miasta Szczecinek, których zakres działalności obejmuje teren Osiedla,

h) opiniowanie pracy miejskich instytucji sportowych i kulturalnych,

i) podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć,

j) opiniowanie zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowanie do Burmistrza Miasta z projektami ich remontu lub modernizacji,

k) organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w celu omówienia stanu bezpieczeństwa na terenie jednostki pomocniczej – osiedla,

l) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej,

ł) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek w sprawach nadania nowych i zmian nazw ulic i placów na terenie jednostki pomocniczej – osiedla,

m) prowadzenie działalności pojednawczej w sporach między mieszkańcami jednostki pomocniczej – osiedla,

n) stała współpraca z Radnymi Miasta z okręgu wyborczego, w obrębie którego działa Rada Osiedla.

źródło: www.szczecinek.pl/T. Czuk

Komentarze (1)

Jerzy 2015-03-24 20:00

Pomyślności!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: