Przebudują prawie 2 km ulicy Żeglarskiej

  • KW
  • 2015-03-17 08:32:26
Przebudują prawie 2 km ulicy Żeglarskiej
  • Foto: TV Gawex

Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg na przebudowę odcinka drogi gminnej - ulicy Żeglarskiej w Szczecinku.

Przetarg, który trwa od 16 do 31 marca 2015 zakłada wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przebudowy odcinka długości 1830 m drogi gminnej - ulicy Żeglarskiej w Szczecinku o nawierzchni twardej, nieulepszonej z kruszywa mineralnego. Przebudowa polegała będzie na ułożeniu, na istniejącej nawierzchni dywanika bitumicznego po jej uprzednim uzupełnieniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu wraz z regulacją, uzupełnieniem i zagęszczeniem poboczy gruntowych. Droga będzie utwardzona do wysokości zjazdu na Mysią Wyspę.

Przypomnijmy, że odcinek ulicy Żeglarskiej od ulicy Trzesieckiej (droga nr 172) do osiedla domków jednorodzinnych jest utwardzona  i wyłożona kostką brukową.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: