Konkurs świąteczny na najładniejszą pisankę wielkanocną

  • KW
  • 2015-03-06 08:52:21
Konkurs świąteczny na najładniejszą pisankę wielkanocną
  • Foto: www.tapetyczne.pl

Centrum Kultury w Połczynie Zdroju serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Świątecznym na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną.

Konkurs trwa w dniach: 4 - 27 marzec 2015 r.

Cele konkursu:

  • Zachęcenie twórców amatorów do kontynuowania i upowszechniania tradycji zdobienia jajek

  • Rozwijanie uzdolnień rękodzielniczych wśród uczestników konkursu

  • Zainteresowanie szerokiego grona odbiorców pisanką jako dziełem sztuki ludowej

  • Kultywowanie i promocja tradycji wielkanocnych

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych, które ukończyły 18 lat – twórców amatorów z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój.

2. Przedmiotem konkursu są pisanki wielkanocne.

3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

  • Najładniejsza pisanka wielkanocna wykonana metodą tradycyjną

  • Najładniejsza pisanka wielkanocna wykonana dowolną techniką zdobienia jaj

  • Najładniejsza pisanka wielkanocna wykonana z dowolnie wybranych materiałów

4. Uczestnicy konkursu wykonają co najmniej jedną pisankę w dowolnie wybranej kategorii .

Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach.

6. Pisanki należy dostarczyć w opakowaniu wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia w wyznaczonym terminie na adres:

Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna (Zamek)

ul. Zamkowa 7

78-320 Połczyn-Zdrój.

7. Termin złożenia prac konkursowych upływa w dniu 24 marca 2015 r. o godzinie 15.30.

8. Powołane przez Organizatora Jury oceni pisanki oraz sposób ich prezentacji (opakowanie). Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać wynosi dziesięć, w tym trzy punkty można uzyskać za sposób prezentacji (opakowania) pisanek. Pisanki należy opakować w taki sposób, aby przy ocenie można było je wyjąć.

9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

10. Pisanki zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się w Połczynie-Zdroju w dniach 27 i 28 marca 2015 r.

11. Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu 27 marca 2015r. o godz. 16:00 (Połczyn-Zdrój, ul.Grunwaldzka).

12. Uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni, kto został laureatem konkursu.

13. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury w Połczynie Zdroju na potrzeby konkursu oraz jego promocji.

15. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Kultury w Połczynie

Zdroju - Biblioteka Publiczna - telefon 94 36 54 212.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: