''Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego'' po raz jedenasty

  • KW
  • 2015-03-06 10:43:59
''Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego'' po raz jedenasty
  • Foto: TV Gawex

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił XI edycję konkursu gospodarczego „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego”. Podobnie, jak w roku ubiegłym, kandydatury we wszystkich kategoriach mogą być zgłaszane przez mieszkańców naszego powiatu.

Celem tego konkursu jest:

  • uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2014 roku,

  • uhonorowanie osoby, która w sposób ponadprzeciętny wpłynęła w 2014 roku na rozwój gospodarczy powiatu,

  • promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego,

  • uhonorowanie osoby, która swoimi działaniami i zaangażowaniem w sferze pozagospodarczej wpłynęła na rozwój powiatu szczecineckiego oraz przyczyniła się do jego promocji,

  • uhonorowanie wydarzenia, które w sferze pozagospodarczej sposób szczególny przyczyniło się do promocji powiatu szczecineckiego.


Nagrody w konkursie „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” będą przyznane w następujących kategoriach: 

1. Osobowość Gospodarcza Roku 

2. Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku 
- mikro i mały inwestor 
- średni i duży inwestor 

3. Najlepszy Produkt Roku 

4. Najlepszy Podmiot Działający w Usługach 

5. Firma z Klasą 

6. Pozagospodarcze: 
- Wydarzenie, 
- Osobowość Roku 


Kandydatury w powyższych kategoriach mogą zgłaszać: 
- jednostki samorządu terytorialnego, 
- organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze, 
- organizacje działające w obszarach związanych z poszczególnymi kategoriami, 
- wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie, w swoim imieniu, 
- mieszkańcy powiatu. 

Aby zgłosić kandydaturę/y należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem bądź dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w terminie do 03 kwietnia 2015, zgłoszenie zawierające, w zależności od kategorii, określone dane – formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii zamieszczone są poniżej. 

Adres: 
Starostwo Powiatowe w Szczecinku 
ul. 28 Lutego 16, 
78-400 Szczecinek, 
e-mail: k.oles@powiat.szczecinek.pl
fax: 94 37 29 247
 

Kandydatury można zgłosić również na kuponach konkursowych zamieszczonych w tygodniku ”Temat szczecinecki” w wydaniach, które ukażą się 26 lutego i 19 marca 2015 r.

Poniżej przedstawiamy cele konkursu w poszczególnych kategoriach, zachęcając Państwa do zgłaszania kandydatur. 

Celem konkursu w kategorii:

1. „Osobowość Gospodarcza Roku” jest wyłonienie i promocja osób podejmujących działania szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego oraz prezentacja autorytetów w tej dziedzinie. Osobowością Gospodarczą Roku może być osoba, działająca na terenie powiatu szczecineckiego, która w sposób istotny i ponadprzeciętny nie bacząc na trudy działania, swoją pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego lub wywarła znaczący wpływ na zwiększenie inwestycji w powiecie.

2. „Pozagospodarcze Wydarzenie i Osobowość Roku” jest wyłonienie i promocja: 

- osób wyróżniających się profesjonalizmem i skutecznością, które w roku 2014 wykazały się aktywnością i zaangażowaniem w dziedzinach pozagospodarczych. Osób wyróżniających się w środowisku, pomagających innym, robiących coś nieprzeciętnego, które poprzez swoją działalność i postawę przyczyniły się do promocji powiatu szczecineckiego, 

- wydarzeń pozagospodarczych - sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, politycznych, oświatowych itp. o zasięgu ponadregionalnym, promujących powiat szczecinecki. Wydarzeń, które zapadły w pamięć ze względu na swój niecodzienny charakter. 

3. „Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku” jest wyłonienie i promocja przedsięwzięć inwestycyjnych roku 2014, które miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy powiatu, i promocję powiatu. 

4. „Najlepszy Produkt Roku” jest wyłonienie i promocja produktu posiadającego niepowtarzalne walory w swojej kategorii asortymentowej, które gwarantują jego konkurencyjną pozycję na rynku. 

5. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach” jest wyłonienie i promocja usługi cieszącej się uznaniem konsumentów oraz wyróżniającej się wysoką jakością. 

6. „Firma z Klasą” jest wyłonienie i promocja liderów gospodarki rynkowej, którzy poprzez swoje działania (wprowadzanie nowych technologii, nowych produktów/usług, rozwój nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia, odpowiednią politykę socjalną oraz wynagradzanie za pracę, podnoszenie kwalifikacji pracowników, działalność charytatywną, stosowanie zasad etyki, nie zanieczyszczanie środowiska, itp.) umacniają pozycję firmy i jej pozytywny wizerunek. 

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą kandydata/ów rozlosujemy atrakcyjne nagrody. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08 maja 2015r. podczas uroczystej Gali Konkursu. 

Nagroda "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego" ma charakter honorowy i prestiżowy. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach nagradzani są statuetkami przyznawanymi przez Kapitułę Konkursu. 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: http://www.powiat.szczecinek.pl/2015/a0227_01.php

info: Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: