Kolejni uczniowie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze w szeregach WOPR

  • KW
  • 2015-02-25 15:32:09
Kolejni uczniowie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze w szeregach WOPR
  • Foto: Grzegorz Piszcz/www.powiat.szczecinek.pl

W dniach od 6-8 lutego i 20-21 lutego na basenie miejskim w Szczecinku odbyło się szkolenie na stopnie ratownicze – młodszego ratownika wodnego i ratownika WOPR. W szkoleniach udział wzięło 10-ciu uczniów Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze oraz dwójka uczniów Gimnazjum nr 1 w Białym Borze.

Celem kursów było przygotowanie ratownika do samodzielnej pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, koloniach dla dzieci, obozach młodzieżowych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie szkoleń uczniowie zdobyli i utrwalili sobie wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego, kształtowali poczucie odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz wyrabiali właściwą postawę etyczną w czasie akcji ratunkowych. Uczestnicy w 36-ciogodzinnym szkoleniu spisali się bardzo dobrze. Zdając poszczególne testy uzyskali stopień młodszego ratownika wodnego i ratownika WOPR. 

Ratownictwo wodne jest bardzo odpowiedzialnym i trudnym działaniem. Niesłychanie wieloma umiejętnościami, sprawnością fizyczną i wiedzą musi wykazać się każdy, kto pragnie zostać ratownikiem. Kursy na poszczególne stopnie ratownicze wzbogacają ich uczestników w rozległą wiedzę teoretyczną, uczą szeregu technik ratowniczych, ale także odkrywają słabości i wskazują drogę do ich przezwyciężenia. Jednak kurs, to tylko wstęp do ciężkiej pracy, bo tak naprawdę charakteru nabiera się każdym przepracowanym sezonem i kolejną akcją ratowniczą. 

info: www.powiat.szczecinek.pl/Grzegorz Piszcz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: