Rusza program ''Prosument'', czyli dofinansowanie mikroinstalacji także dla mieszkańców naszego regionu

  • KW
  • 2015-02-24 09:26:32
Rusza program ''Prosument'', czyli dofinansowanie mikroinstalacji także dla mieszkańców naszego regionu
  • Foto: www.programprosument.org.pl

Rusza program Prosument, który zakłada dofinansowania do mikroinstalacji. W województwie zachodniopomorskim na ten cel przeznaczono kwotę 22 miliony złotych.

Program ''Prosument'' powstał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to kontynuacja wcześniejszego systemu finansowania dopłat do kredytów instalacji solarnych. Teraz oferta ta została rozwinięta o systemy do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej. Przeznaczono na to kwotę około 680 mln złotych, a okres wdrażania ma się skończyć w roku 2020.

Operatorem prosumenta w naszym województwie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który uzyskał kwotę dofinansowania w wysokości 22 miliony złotych na realizację i wdrażanie prosumenta, z czego jest przewidziane 6 600 000 złotych na dotacje i 15 400 000 złotych na pożyczki. Jest to system łączony dotacji z pożyczkami - nie można wziąć tylko dotacji lub tylko pożyczki na realizację danego zadania - powiedział nam Pan Wojciech Smolarski z Urzędu Miasta Szczecinek. W tym momencie można uzyskać 40% dotacji i 60% pożyczki lub 20% dotacji i 80% pożyczki na dane działanie. 20 procentową dotację można uzyskać na systemy opalane biopaliwami, na instalacje solarne oraz na pompy ciepła. Natomiast 40% dotacji można uzyskać na ogniwo fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz na mikrokogenerację, czyli źródła, które za jednym razem wytwarzają zarówno energię elektryczną oraz ciepło. 

Program skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i osób fizycznych. Wspólnoty i spółdzielnie mogą uzyskać dofinansowanie do 300 tysięcy złotych, a osoby fizyczne do 100 tysięcy złotych kosztów kwalifikowanych. W przypadku instalacji łączonych, zestawu kilku urządzeń, gdzie wytwarza się energię elektryczną i cieplną można uzyskać kolejno 450 tysięcy złotych i dla osób fizycznych 150 tys. złotych. 

Jak powiedział nam Pan Wojciech Smolarski, program Prosument jest bardzo atrakcyjny z tego względu, że pożyczki są jedynie oprocentowane na 1%, odroczenia w spłacie rat -18 miesięcy, a sam kredyt może być do 15 lat. 

Wszystkie formalności z tym związane załatwia się w Szczecinie, w biurze WFOŚiGS lub punkcie obsługi programu Prosument także w Szczecinie, albo w Koszalinie, w biurze WFOŚ na ulicy Kościuszki 33. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: