Bezpłatne badania w ODO? Nie, przynajmniej do połowy 2016 roku

  • KW
  • 2015-02-10 08:09:19
Bezpłatne badania w ODO? Nie, przynajmniej do połowy 2016 roku
  • Foto: TV Gawex

Jest odpowiedź na petycję wysłaną do Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie 22 stycznia 2015 w sprawie bezpłatnych badań w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w Szczecinku.

Zebrano prawie 1800 podpisów na listach poparcia pod "petycją przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu szczecineckiego (członków, wolontariuszy, pracowników), ich beneficjentów oraz osób niezrzeszonych, w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz wykonywania bezpłatnych badań w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w Szczecinku".  Petycja była wstępnie sygnowana przez Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku oraz Zarząd Klastra NGO Powiatu Szczecineckiego, co następnie swoimi podpisami wsparły zarządy kolejnych 17 NGO z całego powiatu szczecineckiego. 

Dokument został wysłany 22 stycznia 2015 roku i właśnie przyszła odpowiedź, która jednoznacznie stwierdza, że nie ma szans na dofinansowanie badań przynajmniej do połowy 2016 roku. Treść listu przedstawiamy poniżej.

17 lutego 2015 przedstawiciele strony społecznej, inicjujący akcję protestacyjną wraz z właścicielami Ośrodka Diagnostyki Obrazowej jadą do Szczecina na spotkanie z dyrekcją NFZ na dalsze rozmowy. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: