422 kolizje i 36 wypadków samochodowych. Podsumowanie roku szczecineckich policjantów

  • KW
  • 2015-01-30 15:19:59
422 kolizje i 36 wypadków samochodowych. Podsumowanie roku szczecineckich policjantów
  • Foto: TV Gawex

Dziś, 30 stycznia o godzinie 10 w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku odbyła się roczna odprawa, podczas której Komendant przedstawił statystyki pracy szczecineckich policjantów.

W dzisiejszym zebraniu, podczas którego Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku rozliczyła się ze swoich działań i pracy, udział wzięli między innymi Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji inspektor Jarosław Sawicki, Katarzyna Brambor-Kwiatkowska, Wiceprezes Sądu Rejonowego, Janusz Bugaj, Prokurator Rejonowy oraz Starosta Powiatu Szczecineckiego, Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, a także burmistrzowie z gmin wchodzących w skład powiatu szczecineckiego, policjanci ze Szczecinka. 

O dokonaniach swoich policjantów opowiadał, opierając się na przygotowanych wcześniej statystykach i wykresach, inspektor Józef Hatała, Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku. I tak dowiedzieliśmy się, że rok 2014 był dość trudny dla szczecineckiej policji, jednak zadania zostały zrealizowane w większości z pozytywnym skutkiem. W 2014 ogółem wpłynęły 293 podstawy poszukiwań w kategoriach listy gończe, nakazy doprowadzenia i wezwania do ustalenia miejsca pobytu. Zrealizowano 240 podstaw poszukiwań w 2014 roku, z czego zatrzymano 229 osób poszukiwanych, gdzie podstawą wszczęcia poszukiwań był nakaz doprowadzenia i list gończy oraz ustalono miejsce pobytu 44 osób. Ponadto pracownicy zespołu ds. poszukiwań odnaleźli 33 osoby jako odnalezione. W 2014 roku, w 114 zakończonych postępowaniach przygotowawczych zostały wydane postanowienia o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego na kwotę 380.694 zł. Tym samym średnia zabezpieczenia na jednego podejrzanego wyniosła 542 zł i jest to jeden z najlepszych wyników wśród jednostek województwa zachodniopomorskiego. Szczecineccy policjanci odnotowali także 422 kolizje oraz 36 wypadków samochodowych. Natomiast na terenie powiatu w 2014 roku doszło do 1248 przestępstw, gdzie 784 to przestępstwa kryminalne. Około 76% sprawców przestępstw zostało wykrytych. 

Podczas dzisiejszego spotkania podsumowujący głos zabrał także Komendant KWP w Szczecinie inspektor Jarosław Sawicki. Zwrócił on uwagę na to, jak będzie wyglądała praca policjantów w roku 2015. Pokreślił także, że najważniejszym działaniem będzie zapobieganie przestępczości, aby ludzie czuli się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Jednym z priorytetów na nadchodzący rok będzie także drogówka i przestępczość w odniesieniu do osób nieletnich. Inspektor Sawicki zaznaczył również, że Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku jest jedną z lepszych w województwie zachodniopomorskim. Na zakończenie swojego przemówienia Komendant Wojewódzki podziękował samorządowcom z powiatu szczecineckiego oraz szczecineckiej policji. 

Podziękowania popłynęły także z ust inspektora Hatały w stronę pracowników Policji w naszym mieście oraz samorządowców, prokuratury i Komendanta Wojewódzkiego. Józef Hatała wspomniał także o planach pracy na kolejny rok, który zakłada między innymi szkolenia policjantów, a także stworzenie patrolu policji z psami. 

422 kolizje i 36 wypadków samochodowych. Podsumowanie roku szczecineckich policjantów

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: