S-11 jako droga ekspresowa? Zebranie zespołu parlamentarnego w Sejmie i koniec konsultacji

  • KW
  • 2015-01-29 14:40:31
S-11 jako droga ekspresowa? Zebranie zespołu parlamentarnego w Sejmie i koniec konsultacji
  • Foto: www.gddkia.gov.pl

W środę, 28 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11, którego Wiceprzewodniczącym był kołobrzeski poseł Czesław Hoc.

Sprawa dotyczy realizacji programu inwestycji rządowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2023. W programie tym, nie została ujęta budowa drogi ekspresowej S-11. Jest jednak szansa, że sytuacja ta ulegnie zmianie. Droga S-11 to droga łącząca Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę i jest to kluczowa droga, ponieważ bez niej turyści ze Śląska, Opolszczyzny, Małopolski i Wielkopolski wybiorą kierunek Trójmiasta lub Świnoujścia. 

W minionym tygodniu, 21 stycznia w Warszawie Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas wraz z samorządowcami z regionu i ministrem wziął udział w spotkaniu na temat DK11. Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/8115/Jedenastka-jako-ekspresowka. Natomiast wczoraj, 28 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11. Zespół po spotkaniu wyraził następujące stanowisko: 

Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r.
Parlamentarny Zespół
do spraw budowy drogi
ekspresowej S 11

Stanowisko Członków Parlamentarnego Zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S11 przyjęte na posiedzeniu Zespołu w dn. 28.01.2015 r.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec nieumieszczenia na żadnej z list (podstawowej i rezerwowej) modernizacji i budowy drogi ekspresowej S 11 w dokumencie projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”. Z łącznej kwoty 155,9 mld zł (środki unijne, Krajowy Fundusz Drogowy i budżet państwa) nie wyasygnowano żadnych środków na budowę drogi S 11 (poza wcześniej rozpoczętymi obwodnicami: Koszalina i Sianowa droga S6/S11; obwodnicą Szczecinka, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Ujścia i Kępna).
Droga S11 to jedna z najdłuższych dróg krajowych (ok. 600 km), przez jednych nazywana „drogą życia”, przez drugich – ich użytkowników: „drogą przez mękę”, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Łączy ona Pomorze Środkowe z aglomeracją śląską, miasto Kołobrzeg z autostradą A1 w woj. śląskim. Droga S11 przebiega przez obszar czterech województw: śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, ma ogromne znaczenie - międzyregionalne, a także ogólnopolskie i europejskie. S11 łączy się z trzema autostradami –A1, A2 i A4, co daje czterem regionom, przez które przebiega, połączenie z krajami zachodu UE oraz ze wschodnią granicą państwa. Droga ma istotne znaczenie turystyczne: dla mieszkańców Małopolski i Śląska – S11 to droga do miejsc wypoczynku na Wybrzeżu, z kolei dla mieszkańców Pomorza Środkowego i Wielkopolski - to szlak wypraw turystycznych w góry i na południe UE. 
Budowa i modernizacja drogi krajowej S11 to warunek sine qua non rozwoju Polski Zachodniej, głównie Pomorza Środkowego, a także ma istotne znaczenie dla rozwoju pozostałych trzech województw, a szczególnie dla usprawnienia wyjazdu z województwa śląskiego w kierunku wielkopolskiego i opolskiego.
Droga ekspresowa S11 nie tylko zapewnia dojazd do najważniejszych z punktu widzenia turystyki miejsc Pomorza Środkowego o walorach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz turystyki morskiej, ale także dojazd do Specjalnych Stref Ekonomicznych i licznych przedsiębiorstw, usytuowanych na Pomorzu i w pozostałych województwach.
Wobec powyższego, wnioskujemy o pilną i obowiązkową korektę w projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” w zakresie przydziału niezbędnych środków na sfinansowanie natychmiastowych prac budowy drogi ekspresowej S 11 oraz przesunięcia budowy obwodnicy Tarnowskich Gór z listy rezerwowej zadań inwestycyjnych do listy podstawowej.

W związku z tą sprawą odbywały się także konsultacje społeczne i już tylko do 30 stycznia br. można zgłaszać wnioski o ujęcie drogi ekspresowej S11 na liście priorytetów inwestycyjnych w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023".

S-11 jako droga ekspresowa? Zebranie zespołu parlamentarnego w Sejmie i koniec konsultacji

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: