Wniosek w sprawie odwołania Straży Miejskiej do poprawy

  • KW
  • 2015-01-26 10:34:54
Wniosek w sprawie odwołania Straży Miejskiej do poprawy
  • Foto: www.dziennik.pl

O inicjatywie zwołania referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej, szczecineckie koło Kongresu Nowej Prawicy informowało już w trakcie wyborów samorządowych. W ubiegłym tygodniu, 22 stycznia, do ratusza wpłynęło oficjalne powiadomienie tej partii o zamiarze zorganizowania w mieście referendum, w którym mieszkańcy Szczecinka wypowiedzieliby się w kwestii likwidacji Straży Miejskiej w Szczecinku.

O sprawie informowaliśmy Państwa tutaj: http://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/8106/Bedzie-referendum-w-sprawie-likwidacji-Strazy-Miejskiej.

Jak się dowiedzieliśmy, powiadomienie, z przyczyn proceduralnych, nie zostało jednak przez Burmistrza Szczecinka przyjęte, gdyż nie spełniało wymogów formalno-prawnych. W uzasadnieniu burmistrza między innymi czytamy: "Analiza powiadomienia, o którym mowa powyżej wykazała, że nie spełnia ono wymogów określonych w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o referendum lokalnym, zgodnie z którym jeżeli inicjatorem referendum jest partia polityczna do powiadomienia dołącza się poświadczony odpis z ewidencji partii politycznych wraz z jej statutem. Brak załączenia wyżej wymienionego odpisu z ewidencji partii politycznych i statutu Kongresu Prawicy Polskiej uniemożliwia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wydanie potwierdzenia o otrzymaniu powiadomienia".

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: