Urząd Pracy. Odbierz swój PIT-11!

  • KW
  • 2015-01-23 11:39:34
Urząd Pracy. Odbierz swój PIT-11!
  • Foto: www.grabialask.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż trwa wydawanie rozliczeń podatkowych PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2014 świadczenia pieniężne.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż rozliczenia podatkowe PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2014 świadczenia pieniężne (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, dodatki aktywizacyjne) wydawane będą od:

13.01.2015r. do 13.02.2015r.  na sali pośrednictwa pracy PUP w Szczecinku.

Rozliczenia podatkowe PIT-11 dla osób z terenu Gminy Barwice, wydawane będą w/w terminie w Fili Urzędu w Barwicach.

W przypadku nie odebrania rozliczenia podatkowego PIT - 11 przez osoby uprawnione we wskazanym terminie, informacje te zostaną wysłane na adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: