Petycja i 1800 podpisów powędrowało do szczecineckiego NFZ

  • KW
  • 2015-01-23 08:29:13
Petycja i 1800 podpisów powędrowało do szczecineckiego NFZ
  • Foto: TV Gawex

22.01.2015r. w biurze Prezydium Rady Org. Pozarządowych w Szczecinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca podsumowania akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie dofinansowania z NFZ bezpłatnych badań rezonansem i tomografem w szczecineckim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej.

Zebrano prawie 1800 podpisów na listach poparcia pod "petycją przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu szczecineckiego (członków, wolontariuszy, pracowników), ich beneficjentów oraz osób niezrzeszonych, w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz wykonywania bezpłatnych badań w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w Szczecinku".  Petycja była wstępnie sygnowana przez Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku oraz Zarząd Klastra NGO Powiatu Szczecineckiego, co następnie swoimi podpisami wsparły zarządy kolejnych 17 NGO z całego powiatu szczecineckiego.

Pismo przewodnie wraz z oryginałami petycji NGOs oraz podpisane listy poparcia wysłane zostały 22 stycznia 2015r. listem poleconym do p. Dariusza Ruczyńskiego,
p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, a 
kserokopie powyższych pism listem poleconym wysłane zostały w tym samym dniu do wiadomości Ministra Zdrowia p. Bartosza Arłukowicza.

info: Prezydium Rady Org. Pozarządowych Szczecinek 

Petycja i 1800 podpisów powędrowało do szczecineckiego NFZ

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: