Fundusze RPO pomogą w modernizacji linii kolejowej Szczecinek – Runowo Pomorskie

  • KW
  • 2015-01-22 14:43:49
Fundusze RPO pomogą w modernizacji linii kolejowej Szczecinek – Runowo Pomorskie
  • Foto: www.wzp.pl

Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest szansa na modernizację regionalnej linii kolejowej 210 ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego. Fundusze te pozwolą na razie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Podpisanie umowy, z udziałem wicemarszałka województwa Tomasza Sobieraja oraz dyrektora projektów w Biurze Studiów Wykonalności PKP PLK S.A. w Szczecinie Andrzeja Piechockiego, odbyło się dziś, w czwartek, 22 stycznia br.

Dokumentacja, która ma powstać do końca sierpnia br. obejmować będzie studium wykonalności, wnioski o wydanie decyzji OOŚ oraz opis przedmiotu zamówienia. Uwzględni ona także m.in. prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych oraz analizy istniejącej infrastruktury kolejowej, analizy taboru, analizy techniczne i środowiskowe.

To pierwszy, bardzo ważny krok na drodze realizacji cennej dla infrastruktury transportowej Pomorza Zachodniego inwestycji. Inwestycji, która powstanie z myślą o mieszkańcach regionu, Cieszę się, że samorząd województwa, dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, będzie miał wkład w przygotowanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie prac modernizacyjnych - zaznaczył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniesie prawie 1,9 miliona złotych. Dofinansowanie z RPO WZ na lata 2007-2013 to 1 125 000 złotych.

Jeżeli nie wynikną żadne większe komplikacje, to rozpoczęcie realizacji inwestycji planujemy w 2016 roku - podkreślił dyrektor projektów w Biurze Studiów Wykonalności PKP PLK S.A. w Szczecinie Andrzej Piechocki.

Projekt zrealizuje założenia 2 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

info. www.wzp.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: