W lutym na terenie Miasta Szczecinek ruszy kwalifikacja wojskowa

  • KW
  • 2015-01-19 14:12:29
W lutym na terenie Miasta Szczecinek ruszy kwalifikacja wojskowa
  • Foto: www.e-sochaczew.pl

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, następczyni poboru, rozpocznie się na terenie naszego miasta 9 lutego i potrwa do 4 marca 2015. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w Zakładzie Obsługi Nieruchomości ul. Kościuszki 47- 49 w Szczecinku.

Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 1996 roku, urodzonych w latach 1991-95, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1994-95, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, albo osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1991-96, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków. Ponadto, kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek zostanie przeprowadzona w okresie od 09.02.2015 r. do 04.03.2015 r. oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w lokalu: Zakład Obsługi Nieruchomości ul. Kościuszki 47- 49 w Szczecinku.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

info: dziennikwschodni.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: