Zaostrzone kryteria ochrony przeciwpożarowej w przedszkolach

  • KW
  • 2015-01-08 10:41:24
Zaostrzone kryteria ochrony przeciwpożarowej w przedszkolach
  • Foto: TV Gawex

Półtora roku będą miały jednostki samorządu terytorialnego na dostosowanie przeciwpożarowe przedszkoli, działających w budynkach szkoły podstawowej - taka decyzja zapadła kilka dni temu w resorcie edukacji. Od 1 września 2016 r. wszystkie oddziały przedszkolne, zorganizowane w podstawówkach z mocy prawa przekształcą się w przedszkola, funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych.

Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska, podpisała rozporządzenie w sprawie podwyższonych standardów ochrony przeciwpożarowej, jakie będzie musiał posiadać taki budynek.

Przykładowo, drzwi oddzielające przedszkole od pozostałej części budynku, muszą spełniać odpowiednią klasę odporności (EI30) i być obowiązkowo wyposażone w mechanizm samozamykający. Pociąga to za sobą, w przybliżeniu, koszt rzędu 2-2,5 tys. złotych. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci, będą musiały być również wyposażone w co najmniej dwa wyjścia, z czego jedno na zewnątrz gmachu szkoły. To z kolei wydatek rzędu 15 tysięcy złotych.

Koszty prac dostosowawczych samorządy będą pokrywały z dochodów własnych oraz ze środków dotacji przedszkolnej. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP. Taki termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia ma umożliwić organom prowadzącym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jak najszybsze zapoznanie się z wprowadzanymi regulacjami, co pozwoli im jak najlepiej przygotować się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola – stwierdza komunikat MEN.

Opinia potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych powinna być uzyskana przez organ prowadzący przedszkole przed 1 września 2016 r.

inf. Tomasz Czuk

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: