Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta

  • KW
  • 2015-01-08 08:34:39
Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

W przyszły czwartek, 15 stycznia, na swoim pierwszym w tym roku posiedzeniu zbierze się Rada Miasta Szczecinka.

Porządek obrad obejmie następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 22.12.2014r.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/266/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

4. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Szczecinek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola i kryteriów wyboru ofert w tym konkursie.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Zamknięcie sesji.

Telewizja GAWEX serdecznie zaprasza do relacji na żywo z Ratusza - 15 stycznia. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: