Soczelnik i prawosławne świętowanie Bożego Narodzenia

  • KW
  • 2015-01-07 11:09:13
Soczelnik i prawosławne świętowanie Bożego Narodzenia
  • Foto: Marek Podmokły/Agencja Gazeta

Trwa wyjątkowy okres dla osób wyznania prawosławnego. Wczoraj (6.01) obchodzili oni soczelnik, czyli prawosławną wigilię Bożego Narodzenia.

Wigilią Bożego Narodzenia, zwaną soczelnikiem, prawosławni zakończyli czterdziestodniowy post i rozpoczęli trzydniowe świętowanie. 

Cerkiew posługuje się kalendarzem juliańskim, stąd data obchodzenia świąt właśnie teraz. Natomiast katolicy ustalają święta według kalendarza gregoriańskiego. Jak podaje portal natemat.pl we wschodniej części Polski, gdzie mieszka najwięcej osób wyznania prawosławnego, Wigilię obchodzi się 6 stycznia. Są jednak rejony kraju, jak centralny czy zachodni, gdzie ten dzień świętuje się z katolikami, czyli 24 grudnia. Jedno jest jednak wspólne - te dni są bardzo radosne u wszystkich, niezależnie kiedy są świętowane, gdzie i jak. 

Prawosławni swoją wieczerze rozpoczynają od podzielenia się tzw. prosforą, co jest odpowiednikiem opłatka. To chleb, który wypiekają siostry zakonne-żony prawosławnych duchownych, i który można wziąć z cerkwi. Ma on kształt małego chlebka-bułeczki, z odciśniętym znakiem krzyża. Wierni dzielą się prosforą podczas składania życzeń, a także w kolejnych dniach świętowania, gdy odwiedzają rodzinę. Na stole znajdziemy 12 postnych potraw, przede wszystkim ryby. Są też pierogi, kutia, a także kisiel owsiany czy mączne placki. Natomiast przy stole czeka wolne miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Jednak różnic między katolickimi świętami a prawosławnymi nie ma wiele. 

Po wigilii prawosławni udają się do cerkwi na nocne czuwanie. Zaczyna się ono o północy i trwa przez kilka godzin. Uroczysta liturgia to również adoracja ikony Narodzenia Pańskiego i jest odpowiednikiem katolickiej pasterki. 

Dzisiaj, w czwartek wierni kontynuują świętowanie Bożego Narodzenia, które potrwa trzy dni. Jest to sposób podkreślenia, jak ważny udział w dziele zbawienia człowieka miała Trójca Święta.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: