Oddziały przedszkolne już wyposażone

  • KW
  • 2014-12-29 09:22:57
Oddziały przedszkolne już wyposażone
  • Foto: TV Gawex

Mając na uwadze dobro dzieci i ich odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole, Gmina Szczecinek realizuje projekt, w ramach którego wyposażyła 5 oddziałów przedszkolnych działających przy szkole podstawowej we Gwdzie Wielkiej, Parsęcku, Turowie, Wierzchowie i Żółtnicy, w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Szczecinek”.

Cztery oddziały przedszkolne już doposażono w place zabaw wraz z ogrodzeniem, a wszystkie oddziały w sprzęt do utrzymania czystości, meble, rolety okienne, wyposażenie wypoczynkowe, regały szatniowe z ławkami, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne i zabawki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obudowano grzejniki. Zakupiono też apteczki, kserokopiarki, TV, radia, laptopy, tablice interaktywne wraz z programami edukacyjnymi. Wszystkie oddziały zostały także kompletnie umeblowane i odnowione. Dlatego są estetyczne i przyjazne dla najmłodszych, którzy chętniej przychodzą teraz do oddziałów przedszkolnych.

Maksymalna kwota na wyposażenia i montaż placu zabaw wyniosła 90.000 zł, a na zakup nawierzchni i ogrodzenia placów - 120.000 zł. W zadaniu dotyczącym utrzymania czystości maksymalna kwota na oddziały przedszkolne uczestniczące w projekcie - 6.000 zł, natomiast w zadaniu na zakup i montaż rolet – 1.000 zł na oddział przedszkolny i została w pełni wykorzystana. W zadaniu dotyczącym zakupu mebli i wyposażenia maksymalna kwota to 10.000 zł na oddział. Na zakup wyposażenia wypoczynkowego – 5.000 zł na oddział, na zakup mebli do szatni – 2.500 zł na oddział, a na wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo - 900 zł na oddział. W zadaniu dotyczącym zakupu zabawek limit na każdy oddział wynosił 6.000zł, na pomoce dydaktyczne 5.000 zł na oddział, natomiast na artykuły plastyczne limit wynosił 3.000 zł na oddział. Zakupione zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne są wykorzystywane na zajęciach, przez co dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać drzemiące w nich talenty.

Następne zadanie obejmowało obudowę grzejników wraz z montażem. Limit na oddział przedszkolny wynosił 3.000 zł. Ostatnie zadanie dotyczące zakupu sprzętu radiowego, telewizyjnego i komputerowego przewidywało limit na oddział przedszkolny w wysokości 25.000 zł. Każdy maluch z pewnością chętnie uczęszcza do tak bogato wyposażonego oddziału przedszkolnego - kolorowego, bezpiecznego i czystego.

info: Emanuela Gzubicka - Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: