Kolejne pieniądze dla Szczecinka. Umowa RPO dotycząca kolektora deszczowego podpisana

  • KW
  • 2014-12-12 10:31:17
Kolejne pieniądze dla Szczecinka. Umowa RPO dotycząca kolektora deszczowego podpisana
  • Foto: TV Gawex

Dziś (11.12) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek podpisano umowę na dofinansowanie z RPO budowy kolektora kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych w Szczecinku.

Nowy kolektor deszczowy powstanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Szczecinku. Jest to kolejny etap uzbrajania terenów inwestycyjnych. Połowę kosztów inwestycji pokryją fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W uroczystym podpisaniu umowy, które odbyło się dziś, udział wzięli wicemarszałek województwa Andrzej Jakubowski i burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas.

Kolektor kanalizacji deszczowej powstanie na długości 760 metrów i pozwoli na odprowadzanie wody deszczowej z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Waryńskiego w Szczecinku do Wilczego Kanału. Nowa infrastruktura umożliwi uruchomienie kolejnych 16 hektarów gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje przemysłowe oraz instalacje odnawialnych źródeł energii. To nie pierwsza inwestycja w strefie związana z uzbrojeniem terenów.

Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 2,3 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 to prawie 1,2 miliona  złotych.

Projekt zrealizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka-Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3. „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”.

Kolejne pieniądze dla Szczecinka. Umowa RPO dotycząca kolektora deszczowego podpisana

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: