Fundusze unijne od nowego roku załatwimy w Szczecinku! Powstanie punkt informacyjny RPO

  • KW
  • 2014-12-09 11:48:45
Fundusze unijne od nowego roku załatwimy w Szczecinku! Powstanie punkt informacyjny RPO
  • Foto: TV Gawex

Na przełomie grudnia 2014 i stycznia 2015 w Szczecinku powstanie Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nie będziemy musieli już jeździć do Szczecina, aby załatwić sprawy związane z funduszami unijnymi.

Jak powiedział nam Krzysztof Lis, Starosta Szczecinecki udało nam się złożyć taki projekt do Samorządu województwa zachodniopomorskiego i dosłownie kilka dni temu otrzymałem potwierdzenie, że nasz projekt został pozytywnie rozpatrzony. W związku z tym, na przełomie stycznia i grudnia powstanie w budynku Starostwa Powiatowego punkt informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ciekawym jest także fakt, że w punkcie tym będą obsługiwane powiaty: drawski, wałecki i świdwiński. Powiat szczecinecki będzie więc subregionem południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. 

W punkcie informacyjnym RPO zainteresowani, czyli osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe uzyskają informacje odnoście funduszy europejskich i załatwią tu większość spraw związanych ze środkami unijnymi. 

Cieszę się bardzo z tego, bo pamiętajmy to są też miejsca pracy. Na organizację tego punktu otrzymamy 3,5 etatów i będzie on finansowany ze środków RPO województwa zachodniopomorskiego - dodał Starosta Krzysztof Lis. 

Fundusze unijne od nowego roku załatwimy w Szczecinku! Powstanie punkt informacyjny RPO

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: