Miriam Glazer Wolontariuszem roku 2014!

  • KW
  • 2014-12-04 22:38:23
Miriam Glazer Wolontariuszem roku 2014!
  • Foto: TV Gawex

W Urzędzie Miasta wręczono dzisiaj (4.12) wyróżnienia i nagrody dla laureatów konkursu Wolontariusz roku 2014. Wolontariuszem roku 2014 została osiemnastoletnia uczennica Miriam Glazer.

Kapituła Konkursu „Wolontariusz Roku 2014” powołana przez Burmistrza Miasta Szczecinek w składzie:

1. Pani Małgorzata Bała – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecinek

2. Pani Dorota Patkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku,

3. O. Arkadiusz Sojka – proboszcz Parafii p.w. Ducha Świętego,

4. Pan Maciej Grunt – Społecznik, Instruktor Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego,

5. Pan Ryszard Bańka – Dziennikarz, redaktor Radia Koszalin oraz TV Zachód Vectra, 

zapoznała się z 24 nominacjami kandydatów złożonymi przez 12 organizatorów wolontariatu (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i instytucje). Dwa zgłoszenia nie spełniły wymogów formalnych konkursu.

Kapituła postanowiła wyróżnić następujących organizatorów wolontariatu:

1. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Szczecinku,

2. Fundacja Inicjatywa Społeczna FIS,

3. Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku.

Kryteria wyboru wyróżnionych organizacji to: skuteczność, zaangażowanie oraz innowacyjność podejmowanych działań.

Wyróżnienia w Konkursie Wolontariusz Roku 2014 otrzymali:

1. Lidia Magdalena Pieńkos nominowana przez przedstawiciela społeczności Osiedla Marcelin i wolontariusza Fundacji Inicjatywa Społeczna FIS,

2. Ewelina Kuberska nominowana przez koordynatora akcji Szlachetna Paczka w Szczecinku reprezentującego „Stowarzyszenie Wiosna”,

3. Daria Dziadkowiak nominowana przez Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Szczecinku,

4. Sebastian Sokołowski nominowany przez Fundację Inicjatywa Społeczna FIS.

Kryteria oceny nagrodzonych wolontariuszy to: zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo podejmowanych działań.

Tytuł Wolontariusza Roku 2014 otrzymała: Pani Miriam Glazer nominowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Pani Miriam Glazer, osiemnastolatka, uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV, od 2012 r. jest wolontariuszem Programu „Starszy Brat, Starsza Siostra” realizowanym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku. Zasady Programu przewidują współpracę par w okresie jednego roku szkolnego. Wolontariuszka już po raz trzeci podjęła zobowiązanie współpracy, czym udowadnia swoje zaangażowanie w relację z „młodszym rodzeństwem”.

Miriam niezwykle sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków spotykając się ze swoją podopieczną i będąc dla niej wzorcem aktywnego, młodego człowieka, oraz uczestniczy w spotkaniach grup wsparcia wolontariuszy. Na uwagę zasługuje również zaangażowanie Pani Miriam w projekt Profilaktyki Antynarkotykowej „Naszym zdaniem” realizowany przez Szczecinecki oddział Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W ubiegłorocznej edycji Miriam była nie tylko uczestnikiem Projektu, ale też autorem bardzo ciekawej, skierowanej nie tylko do młodzieży sztuki teatralnej o wymiarze edukacyjno profilaktycznym. Sztuka „Chodź pokażę Ci zło” była wystawiana podczas podsumowania projektu przez jej uczestników. Ponadto Wolontariuszka stale angażuje się w akcje i projekty organizowane przez MOPS (np. „Pola Nadziei”), oraz działania społeczne organizowane przez pedagogów Zespołu Szkół nr 2 im Księcia Warcisława IV. Wolontariuszka nie jest mieszkanką Szczecinka, więc jej zaangażowanie w lokalne, projekty wymaga od niej większego trudu.

Pani Miriam Glazer doskonale wpisuje się we wzorzec wolontariusza Programu „Starszy Brat, Starsza Siostra”, młodego mentora, który dzieląc się swoimi umiejętnościami i czasem, staje się wzorem dla innych i przedstawicielem młodych wolontariuszy zaangażowanych w wiele miejskich Projektów. Zdaniem Kapituły Konkursu „Wolontariusz Roku 2014” praca wolontarystyczna Pani Miriam w pełni zasługuje na tytuł Wolontariusza Roku i powinna stać się inspiracją dla wielu osób.

Wyróżnieni:

Pani Lidia Magdalena Pieńkos

Pani Lidia jako fundator i Prezes nowo utworzonej Fundacji Inicjatywa Społeczna FIS w ciągu ostatniego roku organizowała spotkania dla rodziców i dzieci zainteresowanych edukacją pozaszkolną, co zaowocowało zorganizowaniem nieformalnej grupy wsparcia. Rodzice, którzy podjęli trud samodzielnej edukacji dzieci, mają ze sobą stały kontakt, mogą wymieniać się doświadczeniami. Dzięki staraniom Pani Lidii grupa nawiązała współpracę ze szkołą w Lubczynie, która wspiera merytorycznie edukatorów domowych oraz z pionierami edukacji domowej w Polsce – prof. Budajczakiem i jego żoną.

Od maja tego roku, dzięki zaangażowaniu nominowanej, na Osiedlu Marcelin został zrealizowany innowacyjny projekt „Osiedle Marcelin w Akcji” sfinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację PZU, merytorycznie wspierany przez MOPS w Szczecinku. Była to pierwsza ogólnopolska edycja Programu „WOLONTARIAT RODZINY” w ramach którego przydzielono jedynie 16 grantów.

Pani Ewelina Kuberska

Pani Ewelina Kuberska Pani Ewelina pomimo młodego wieku ma bogate doświadczenie wolontarystyczne. Od pierwszej edycji uczestniczy w projekcie Szlachetnej Paczki w Szczecinku (od 2011roku). W 2013 roku objęła funkcję lidera w naszym mieście, dzięki jej zaangażowaniu w domach 18 szczecineckich rodzin zagościła radość i łzy szczęścia. Ewelina poświęcała swój czas na liczne szkolenia przygotowujące się do rozpoczęcia edycji w naszym mieście, jej głównym zadaniem również było dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin.

Każda z 18 rodzin otrzymała paczkę. Ewelina potrafi zarażać wolontariatem, widać że kocha to co robi i sprawia jej to ogromną satysfakcję, a to chyba jest najważniejsze. W tym roku również działa w Szlachetnej Paczce oddając cząstkę siebie….

Pani Daria Dziadkowiak

Druhna Daria Dziadkowiak przez trzy lata pełniła w 13 Gromadzie Zuchowej „Czarne Łaziki” funkcję przybocznej, a od 1 września 2013 roku została mianowana rozkazem na funkcję drużynowej 13 Drużyny Harcerskiej „Czarne Wilki”. Daria zajmuje się od roku wychowaniem harcerzy w wieku 10-13 lat. Samodzielnie planuje pracę drużyny, wprowadza szereg aktywności służących rozwojowi dzieci poprzez sprawności grupowe i indywidualne.

Potrafi zaplanować roczną pracę pod kątem celów wychowawczych, ułożyć konspekty cyklu zbiórek i je w atrakcyjny sposób poprowadzić. Jest osobą w pełni odpowiedzialną za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Daria, mimo młodego wieku, cieszy się zaufaniem instruktorów i szacunkiem rodziców dzieci. Jednocześnie potrafi efektywnie współpracować z osobami zajmującymi się harcerzami oraz innymi funkcyjnymi Szczepu. Jest to osoba bardzo otwarta i komunikatywna.

Pan Sebastian Sokołowski

Szczecinecczanin, aktywny zawodowo 39 latek, mąż i ojciec 2 córek. Bloger, miłośnik horrorów, propagator czytelnictwa. Twórca portalu "Okiem na horror", którego fanami jest blisko 9 tysięcy fanów literatury grozy. W ciągu ostatniego roku zorganizował kilka konkursów literackich w tym niektóre wyłącznie dla uczniów szczecineckich szkól.

Promotor Szczecinka: Zaprasza tu wybitnych autorów literatury, ale też promuje Szczecinek i jego twórców (np. Piotra Rozmusa). Prelegent znanych ogólnopolskich spotkań i konwentów literatury grozy i fantastyki (Kfason, Pyrkon). Organizator literackiej części szczecineckich spotkań Gryfon.

Ponadto Pan Sebastian wspiera inne szczecineckie projekty i wydarzenia, przekazując nagrody książkowe.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

info: Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: