Pierwsza sesja za nami. Przewodniczącą ponownie Katarzyna Dudź

  • KW
  • 2014-11-28 09:23:39
Pierwsza sesja za nami. Przewodniczącą ponownie Katarzyna Dudź
  • Foto: TV Gawex

Dziś, 28 listopada o godzinie 9:00 rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Miasta w kadencji 2014-2018.

Porządek inauguracyjnej sesji w Ratuszu zaplanowano następująco: 

1. otwarcie sesji przez radnego seniora,

2. złożenie ślubowania przez Radnych Miasta Szczecinka,

3. złożenie ślubowania przez Burmistrza Szczecinka,

4. wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecinka,

5. wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecinka,

6. zamknięcie sesji.

Radnym seniorem, który rozpoczął dzisiejszą inauguracyjną sesję był Roman Matuszak. Najpierw Radni złożyli ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg." Następnie ślubowanie złożył Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. 

Kolejny punkt obrad zakładał wyłonienie Przewodniczącego Rady Miasta. Zgłoszono trzy kandydatury: Jerzego Kani, który się nie zgodził; Edyty Wojnicz, która się także nie zgodziła objąć stanowisko przewodniczącej; Katarzyny Dudź, która wyraziła zgodę i w wyniku tajnego głosowania została po raz kolejny Przewodniczącą Rady Miasta. 

Do wyboru wiceprzewodniczących Radni podchodzili dwukrotnie. W ostateczności Wiceprzewodniczącymi zostały Małgorzata Bała i Małgorzata Kuszmar. 

Kolejna sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 8 grudnia, na godzinę 8:00. Podczas grudniowej sesji zostaną wybrane komisje, a Burmistrz przedstawi program działań.  

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: