Spotkanie z Ministrem w Złocieńcu

  • KW
  • 2014-11-25 09:15:37
Spotkanie z Ministrem w Złocieńcu
  • Foto: TV Gawex

Wczoraj, 24 listopada w Złocieńcu odbyło się spotkanie na temat problemów z zagospodarowaniem wód na Pojezierzu Drawskim z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławem Gawłowskim.

Poniedziałkowe spotkanie miało miejsce w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Oddział Terenowy w Złocieńcu. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy". 

Projekt, o którym była wczoraj mowa zakłada czynna ochronę siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy na Pomorzu Zachodnim. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 6 730 292 €. Czas trwania to 1 września 2014 do 31 grudnia 2019. 

Jedne z głównych zadań, które zostaną wykonane w ramach tego projektu to budowa piaszczysto-żwirowego dna dla włosieniczników, zabezpieczenie siedliska przed erozją, renaturyzacja (przywracanie naturalnych elementów morfologicznych koryta rzek), przebudowa budowli hydrotechnicznych w rzekach zlewni Drawy, budowa miejsc biwakowych nad rzeką Drawą i Korytnicą poza Drawieńskim Parkiem Narodowym, organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej.

W związku z przeprowadzonymi działaniami przewiduje się między innymi zwiększenie o 10% występowania siedliska w rzekach Korytnica, Grabowa i Radew, udrożnienie korytarza ekologicznego Drawy, stworzenie infrastruktury turystycznej w celu ochrony siedlisk rzecznych, powstanie 9 siedlisk tarłowych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: