Burmistrz Szczecinka szuka podmiotu, który poprowadzi Klub Młodzieżowy

  • KW
  • 2014-11-25 08:42:35
Burmistrz Szczecinka szuka podmiotu, który poprowadzi Klub Młodzieżowy
  • Foto: TV Gawex

Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Młodzieżowego w Szczecinku będącego placówką wsparcia codziennego. Składanie ofert na realizację zadania potrwa do 15 grudnia 2014 roku.

Klub Młodzieżowy ma być prowadzony w lokalu przy ul. Kosińskiego 19 w Szczecinku. Adresatami zadania ma być w szczególności młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii, zagrożona przemocą i wykluczeniem społecznym. Klub funkcjonować powinien minimum 3 dni w tygodniu w godzinach 15-20 i powinien zapewniać opiekę dla minimum 15 osób w wieku 13-19 lat. Zadanie ma być realizowane w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 r. 

Cele realizacji zadania to:

a) wskazywanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

b) kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,

c) rozwój i kształtowanie zainteresowań,

d) ograniczanie negatywnego wpływu środowiska na rozwój psychospołeczny młodzieży,

e) podniesienie wyników w nauce poprzez zajęcia edukacyjno-korekcyjne,

f) profilaktyka uzależnień, dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z korzystania ze środków psychoaktywnych i Internetu.

Fakultatywne cele realizacji zadania:

a) zorganizowanie wyjazdowych form wypoczynku młodzieży uczęszczającej do placówki,

b) zapewnienie działań terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych.

Formularz i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

info: www.szczecinek.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: