Spotkanie nt. problemów zagospodarowania wód na Pojezierzu Drawskim ze Stanisławem Gawłowskim

  • KW
  • 2014-11-21 14:54:38
Spotkanie nt. problemów zagospodarowania wód na Pojezierzu Drawskim ze Stanisławem Gawłowskim
  • Foto: www.wyprawyrodzinnie.pl

24 listopada (poniedziałek) o godzinie 12:30 w Złocieńcu odbędzie się spotkanie ze Stanisławem Gawłowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.

Poniedziałkowe spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Oddział Terenowy w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy". Tematem spotkania będą problemy zagospodarowania wód i terenów do nich przylegających na Pojezierzu Drawskim. 

Program spotkania ze Stanisławem Gawłowskim zakłada między innymi prezentacje dwóch projektów: "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce" i "Ratujmy nasz wodny świat - stworzenie i promocja modelowego systemu racjonalnej gospodarki wodnej na Pojezierzu Drawskim w Polsce". Oba projekty były złożone w ramach programu LIFE+. Następnie, po prezentacjach przewidziana jest problemowa sesja dyskusyjna. Tematy, które zostaną poruszone to na przykład utworzenie placówki terenowej Państwowej Straży Rybackiej na terenie powiatu drawskiego, sensowność przepisów dot. obwodów rybackich oraz problemy we współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, a właścicielami wód znajdujących się w granicach miast.

Zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w spotkaniu. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: