Nowy sprzęt w trzech szczecineckich szkołach, które kształcą zawodowców

  • KW
  • 2014-11-07 09:53:25
Nowy sprzęt w trzech szczecineckich szkołach, które kształcą zawodowców
  • Foto: Edyta Wieleba-Matyśniak

W Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Nr 5 i Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowany jest projekt „Najlepszy w zawodzie”. Dzięki temu, te 3 szkoły ponadgimnazjalne, które kształcą zawodowców, zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, a uczniowie mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.

Dotychczas, w ramach projektu, dla ZS Nr 3 w Szczecinku zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości ogółem 211.656,26 zł w tym: ciągnik ogrodniczy z akcesoriami do odśnieżania, wózek widłowy, zagęszczarka do gruntu, drobne wyposażenie do praktycznej nauki zawodu, w tym m.in.: piły płatnice, przyrządy do cięcia glazury/terakoty, wiertarki udarowe, pilarki tarczowe o wartości, 274 zestawów ubrań roboczych. W ramach projektu zmodernizowano także pracownie do kształcenia teoretycznego poprzez zakup m.in. 16 zestawów komputerów, serwera, osprzętu sieciowego, projektora i ekranu projekcyjnego.

Pomoce dydaktyczne o wartości 313.213,92 zł zostały zakupione także dla dla ZS Nr 5 w Szczecinku, w tym m.in. zestaw panelowy „Oświetlenie pojazdu samochodowego”, zestaw panelowy „Sensoryka pojazdów”, urządzenie do pomiaru sił hamowania i badania skuteczności tłumienia amortyzatorów pojazdów, urządzenie pomiarowe do badania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy, urządzenie do serwisowania klimatyzacji wtryskiwaczy, drobne wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki praktycznej w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, drobne wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki praktycznej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W ramach projektu doposażony został też ZS Nr 6 w Szczecinku. Zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 165.878,89 zł ogółem, w tym: ciągnik rolniczy, maszyny rolnicze oraz ubrania robocze. 

Projekt „Najlepszy w zawodzie realizowany jest do 30 września 2015 r., a całkowita wartość wynosi 15 010 391,22 zł, w tym środki przypadające na realizacje programów rozwojowych szkół Powiatu Szczecineckiego to kwota 1.776.939,00 zł (dofinansowanie 1.510.398,15 zł - 85%, wkład własny 266.540,85 zł - 15%).

info: Edyta Wieleba-Matyśniak

Nowy sprzęt w trzech szczecineckich szkołach, które kształcą zawodowców

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: