7.573,44 zł ze Złocieńca na szczecineckie hospicjum!

  • KW
  • 2014-11-04 10:35:01
7.573,44 zł ze Złocieńca na szczecineckie hospicjum!
  • Foto: UM Złocieniec

Z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. Świętego Franciszka z Asyżu z siedzibą w Szczecinku, w dniu 1. listopada br. została przeprowadzona zbiórka pieniężna na złocienieckim Cmentarzu Komunalnym.

Gmina Złocieniec otrzymała już po raz trzeci zaproszenie do współpracy w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej, a wolontariuszami przygotowania kwesty, a potem kwestowania do puszek były osoby publicznie znane Mieszkańcom – radni i urzędnicy samorządowi, zasłużeni obywatele miasta, nauczyciele, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych i spółek, przedstawiciele stowarzyszeń. Zbiórka została przeprowadzona od godz. 8.00 do 12.00, przy wejściach głównych na złocieniecki cmentarz komunalny od ul. Prusa i od ul. Żeromskiego. Bezpośrednio w kweście wzięły udział 22 osoby, które podkreślały duże zainteresowanie i poparcie idei budowy hospicjum ze strony osób odwiedzających w tym dniu złocieniecki cmentarz.

Po zakończeniu kwesty, komisyjnym otwarciu puszek i przeliczeniu pieniędzy okazało się, że zebrano 7.573,44 zł, 10 Є i 1 SEK tj. o 500 zł więcej niż w ubiegłym roku. Zebraną kwotę przelano 03.11 br. na konto Stowarzyszenia. W ciągu trzech lat zebrano w Złocieńcu ponad 20.000,00 zł.

W imieniu władz samorządowych gminy Złocieniec, organizatora kwesty oraz złocienieckich wolontariuszy przygotowujących zbiórkę pieniężną, Burmistrz Złocieńca i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu dziękują wszystkim Darczyńcom – Mieszkańcom Złocieńca i przybyłym Gościom za zrozumienie celu zbiórki i wielką hojność! 

info: Leszek Modrzakowski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: