Wzmożone kontrole policyjne. Akcja ZNICZ 2014

  • KW
  • 2014-10-31 09:43:05
Wzmożone kontrole policyjne. Akcja ZNICZ 2014
  • Foto: TV Gawex

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku, wielu z nas zdecyduje się na pokonanie setek kilometrów, aby w ten szczególny czas odwiedzić groby bliskich. Dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno przy cmentarzach jak i na drogach całego kraju.

Tegoroczne działania "ZNICZ" rozpoczęły się w czwartek, 30 października i trwać będą do poniedziałku, 3 listopada. W ich trakcie na drogach województwa pojawi się zdecydowanie więcej patroli zachodniopomorskiej drogówki. W celu ujawniania i dokumentowania popełnionych przez kierowców wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, użyte zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorem. Policjanci posłużą się także laserowymi miernikami prędkości. Badany będzie również stan trzeźwości kierujących.

Tak jak podczas każdych działań "ZNICZ", dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno w rejonie nekropolii, jak i na drogach dojazdowych do miast. Dlatego, w miarę możliwości zalecamy korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd samochodem, pamiętajmy, że na drogach dojazdowych do cmentarzy, a także na niektórych ciągach komunikacyjnych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zwracajmy więc uwagę na znaki drogowe i nie jedźmy na pamięć. Pamiętajmy również o tym, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów i znaków drogowych! 

Apelujemy także do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie lub wychodzenie zza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może zakończyć się tragicznie. Przypominamy także o obowiązku korzystania z odblasków, przez pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.         

Ponadto informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w dniu:

* 31 października  od godziny 18:00 do godziny 22:00,
* 1 listopada  od godziny 8:00 do godziny 22:00

 obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

info: www.szczecin.kwp.gov.pl

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: