Gminy: Drawsko Pomorskie, Borne Sulinowo, Szczecinek oraz Czaplinek z dofinansowaniem blisko 350 tys. zł.!

  • KW
  • 2014-10-30 11:40:52
Gminy: Drawsko Pomorskie, Borne Sulinowo, Szczecinek oraz Czaplinek z dofinansowaniem blisko 350 tys. zł.!
  • Foto: www.mojregion.eu

Blisko 350 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi do gmin: Drawsko Pomorskie, Borne Sulinowo, Szczecinek oraz Czaplinek. Uroczyste podpisanie umów odbędzie się w piątek, 31 października, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu. Województwo Zachodniopomorskie reprezentować będzie Członek Zarządu Anna Mieczkowska.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwa będzie realizacja projektów, podnoszących poziom życia mieszkańców obszarów wiejskich. Zaplanowane działania zwiększą również atrakcyjność turystyczną i infrastrukturalną zachodniopomorskich gmin. Wartość parafowanych umów to ponad 500 tys. zł. Środki z PROW pozwolą m.in. na wyposażenie biblioteki gminnej w Czaplinku w sprzęt komputerowy i multimedialny, urządzenie placu zabaw w Bornym Sulinowie, zamontowanie oświetlenia drogowego w miejscowościach Skotniki oraz Gałowo.

Uroczyste podpisywanie umów rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu (ul. Stary Rynek 6).

Szczegółowe inwestycje, na które zostaną przeznaczone środki to: http://www.gawex.pl/download/zlocieniec_31102014.pdf

info: E.Wolf/Urząd Marszalkowski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: