Budowa kompleksu boisk, wybieg dla psów, PKS i inne tematy, czyli ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta

  • KW
  • 2014-10-30 08:57:07
Budowa kompleksu boisk, wybieg dla psów, PKS i inne tematy, czyli ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

Dziś (30.10) odbyła się kolejna, a zarazem ostatnia już w tej kadencji, sesja Rady Miasta. Radni podejmowali uchwały związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały związane ze zmianami uchwały przy utworzeniu osiedli.

Dzisiejsze obrady zakładały 39 punktów. Na sali zebrało się 20 radnych, którzy bez większych problemów głosowali za przyjęciem uchwał. Zebrani poruszyli temat między innymi likwidacji ogródków działkowych znajdujących się przy ulicy Szczecińskiej, których położenie jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas zaznaczył, że trwają rozmowy z właścicielami działek. Punkt ósmy porządku obrad dotyczył zbycia nieruchomości, które są własnością Miasta Szczecinek. Mowa tu była o działkach znajdujących się przy ulicy Bocznej i ulicy Piłsudskiego. Działki te zostaną zbyte na rzecz firmy Kronospan, która na tych działkach zbuduje centrum konferencyjno-szkoleniowe i będzie to budynek zbudowany metodą pasywną. Kolejnym punktem, który wywołał dyskusję było przedłużenie umowy wynajmu dla firmy „MAMBO” S.C Bożena Obłamska , Alicja Janczi, która dzierżawi budynki na Mysiej Wyspie. Umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.03.2015r. lecz Pani Bożena Obłamska zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie umowy o trzy lata, ponieważ spółka zamierza na dzierżawionym terenie rozszerzyć działalność - wybudować kolejne pomieszczenie , w którym będą sprzedawane lody, kawa oraz ciasto. Ma to usprawnić obsługę klientów i zmniejszyć kolejki. Powstanie ,,słodki ogródek” dla matek z dziećmi i osób , które nie przyjechały na rybę czy piwo. W tym temacie zabrał głos Roman Matuszak, który zaproponował powrócenie do tego tematu po listopadowych wyborach samorządowych, aby w tym temacie wypowiedziała się nowa Rada Miasta. Mimo sugestii jednak, uchwała została podjęta i umowa dzierżawy zostanie przedłużona do 2017 roku. 

Tematem, któremu poświęcono najwięcej czasu to uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki II” w Szczecinku. Tereny te zostaną najprawdopodobniej oddane do użytku dla firmy "Trawnik" z Turowa, która zbuduje tam kompleks boisk. Radni przedstawili obawy dotyczące tej inwestycji, a mianowicie to, że cały ten kompleks zostanie zbudowany zbyt blisko domów mieszkalnych na Świątkach. Wiceburmistrz Daniel Rak wytłumaczył, że w planach zostało to uwzględnione, aby nie uprzykrzyć życia mieszkańcom, a odległość boisk od budynków to, jak przewidziano w planach, ponad 30 metrów. Zaznaczył także fakt, że jest to prawie taka sama odległość jak boisko OSiRu od zabudowań w mieście i nie odnotowuje się niedogodności z tym związanych. 

Inne sprawy, które zostały poruszone, a zarazem uchwalone, to na przykład uchwała w celu umożliwienia repatriacji i osiedlenia się na terenie Miasta Szczecinek czteroosobowej rodziny pochodzenia polskiego, zamieszkującej obecnie tereny azjatyckiej części byłego ZSRR. Radni poruszyli też temat niebezpiecznego wyjazdu ze szpitala od ulicy Lelewela, gdzie zaproponowali zamontowanie lustra lub zastosowania innych rozwiązań, ponieważ odnotowano tam kilka przypadków, gdzie mogłoby dojść do tragicznego wypadku z udziałem poruszających się tam osób. Burmistrz poinformował, że zna tą sprawę i w najbliższym czasie zostaną podjęte działania. Temat budującego się hospicjum również został poruszony. Pani Grażyna Kuszmar zainteresowała się tym, czy w nowym budżecie miasta została przeznaczona jakakolwiek kwota na wsparcie budowy hospicjum. Okazało się, że władze miasta przeznaczą na ten cel 100 tysięcy złotych.

Podczas wniosków i zapytań radnych, radni zainteresowali się też wybiegiem dla psów czy zostanie on doposażony, i czy powstaną nowe wybiegi w innych częściach miasta. Daniel Rak odniósł się do tego pytania, że w przyszłości prawdopodobnie może się to udać. Roman Matuszak wspomniał także o nowym PKSie, że należy porozmawiać ze Starostą w sprawie stworzenia miejsca, gdzie czekający na autobus będą mogli się schronić. Radni złożyli też wniosek/prośbę o rozwiązanie problemu płynności ruchu na ulicy Polnej, gdzie parkujące samochody na drodze i te, poruszające się, mogą doprowadzić do wypadku. Burmistrz w tej sprawie przekazał informację, że również zna sprawę i zostanie tam zbudowana w najbliższym czasie zatoka postojowa. 

Nie obyłoby się także bez poruszenia tematu straży miejskiej. Radni większością opowiedzieli się za ciągłym istnieniem tej formacji, lecz muszą zostać wprowadzone pewne zmiany, aby poprawić jej wizerunek, zachowanie i sposób przeprowadzania interwencji. Jak powiedział Roman Matuszak to, czy straż zostanie w Szczecinku będzie zależało najbardziej od niej samej. 

Miłym akcentem zakończyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta. Radni podziękowali sobie za czteroletnią współpracę. Ci, którzy startują w kolejnych wyborach życzyli szczęścia, natomiast radni, którzy nie będą się ubiegać o miejsce w radzie, dziękowali za wieloletnią współpracę. 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: