Konferencja Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA w Kołobrzegu

  • KW
  • 2014-10-28 11:28:36
Konferencja Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA w Kołobrzegu
  • Foto: TV Gawex

W dniach 27 - 28.10.2014 w Baltic Plaza Hotel****mediSPA&Fit w Kołobrzegu odbywa się konferencja "Region, miasto, przedsiębiorstwo, społeczeństwo - Inteligentny rozwój w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014 - 2020".

Organizatorami konferencji w Kołobrzegu są Sea Development Sp. z o.o., koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek. Bałtycki Klaster sEaNERGIA to powiązanie kooperacyjne w celu rozwoju nowoczesnych usług, polegających na innowacjach ekologicznych, służących rozwojowi wybrzeża Morza Bałtyckiego, w tym turystyki uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służącym zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Na mocy zawartych umów, Bałtycki Klaster sEaNERGIA skupia już ponad 360 członków: przedsiębiorstwa, ośrodki naukowo-badawcze i edukacyjne, samorządy i organizacje pozarządowe. Zawarł on też umowy powiązania/współpracy z 24 klastrami i Polskimi Platformami Technologicznymi z całego kraju, w obszarze istotnym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i środowiskowego, które łącznie gromadzą ok. 2.000 organizacji. Klaster rozpoczął już proces internacjonalizacji i międzynarodowej współpracy w projektach badawczych i innowacyjnych, i nadal będzie rozwijał partnerstwa międzynarodowe. Klaster został też wybrany Branżowym Punktem Kontaktowym do Horyzontu 2020 ( w obszarze środowiska i efektywności energetycznej).

Konferencja potrwa dwa dni. Wczoraj, 27 października, przedmiotem konferencji było dostarczenie wiedzy uczestnikom, czyli społeczeństwu, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, środowisku naukowemu oraz samorządom terytorialnym o możliwościach rozwoju wynikających z perspektywy budżetowej 2014-2020 w obszarze zrównoważonego rozwoju, w szczególności środowiska. W każdym panelu, swoje wystąpienia wygłaszali specjaliści z różnych dziedzin, na przykład: ochrony środowiska, politycy, przedstawiciele analiz rynku oraz wydziałów zarządzania strategicznego, czy Prezes GUS z Warszawy. Uczestnictwo we wczorajszej konferencji było nieodpłatne, udział w niej, po uprzednim zgłoszeniu, mógł wziąć właściwie każdy. 

W drugim dniu spotkania, czyli dziś (28.10), udział biorą już tylko Członkowie Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA i Koordynatorzy Współpracujących Klastrów i Platform Technologicznych. Rozmawiają oni na tematy partnerstwa i tworzenia wspólnych, nowych projektów, związanych z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej. 

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: