OSP Borne Sulinowo zostanie włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego

  • KW
  • 2014-10-27 09:55:09
OSP Borne Sulinowo zostanie włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego
  • Foto: TV Gawex

Dziś, 27 października o godzinie 9:30 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zostało uroczyście podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Szczecinku, Państwową Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Szczecinku i Gminą Borne Sulinowo w sprawie włączenia OSP Borne Sulinowo do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał jako integralna część systemu bezpieczeństwa państwa i zaczął funkcjonować w 1995 w celu ujednolicenia organizacji działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną i inne podmioty, które dobrowolnie, w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania KSRG, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem. Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą odpowiednio komendanci wojewódzcy i powiatowi/miejscy PSP. Do głównych zadań KSRG należy planowanie, organizowanie i realizacją działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego (w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy). 

W tej chwili powiat szczecinecki ma 7 jednostek w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, a OSP Borne Sulinowo będzie 8 jednostką. Docelowo, w systemie tym będzie prawdopodobnie 11 jednostek. Porozumienie podpisane dzisiaj, przez Starostę Krzysztofa Lisa, Burmistrz Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską oraz Komendanta szczecineckiej PSP Adama Serafina to konsekwencja spotkania Komendanta Wojewódzkiego i Głównego Straży Pożarnej oraz miejscowych władz, które odbyło się w Bornem Sulinowie jakiś czas temu. Liczymy, że to porozumienie pozwoli na usprzętowienie tej jednostki tak, aby ona w całym tym systemie mogła sprawnie i dobrze funkcjonować - powiedział Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. Natomiast Adam Serafin wyraził radość z podpisania tego porozumienia: Cieszę się z podpisania tego porozumienia. Jednostka OSP Miasta Bornego Sulinowa zostanie włączona prawdopodobnie jeszcze w tym roku, bądź na początku przyszłego, a do tego planuje się włączenie jeszcze OSP z Żółtnicy, Krosina i Juchowa. Włączenie tych jednostek do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego skutkuje tym, że jednostki te otrzymują dotację celową z budżetu państwa w kwocie kilku tysięcy złotych na bieżące funkcjonowanie - tłumaczył Komendant szczecineckiej PSP. 

Jednostka OSP Borne Sulinowo będzie miała swój teren działania na terenie miasta, a po włączeniu do KSRG także na terenie powiatu, a w szczególnych przypadkach może być wykorzystywana poza teren powiatu. Koszt utrzymania takiej jednostki będzie ponosiło miasto Borne Sulinowo przy pomocy Starostwa Szczecineckiego. W Bornem Sulinowie jest Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP i większość strażaków, którzy pełnią służbę w tym ośrodku są też członkami OSP, a więc poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu strażaka, a później druha OSP Borne Sulinowo jest jak najbardziej właściwy i jednostka jest w sposób merytoryczny przygotowana bardzo dobrze. Jedynym mankamentem jest to, że jednostka nie posiada własnej siedziby, jednakże Pani Burmistrz prowadzi rozmowy, aby w najbliższej przyszłości wybudować remizę - powiedział Adam Serafin. 

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: