Fundusz Tratwa Szczecinek Certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!

  • KW
  • 2014-10-24 13:01:59
Fundusz Tratwa Szczecinek Certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!
  • Foto: TV Gawex

Dziś (24.10) w naszym mieście odbyło się spotkanie regionalne ośrodków uczestniczących w programie "Działaj Lokalnie". Związane ono było przede wszystkim z otrzymaniem Certyfikatu przez Fundusz Tratwa Szczecinek, który także bierze udział w tym programie.

Program "Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Fundusz Tratwa Szczecinek. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierani są zwykli ludzie, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności. 

14 października podczas gali w warszawskim Skwerze, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce po raz pierwszy wręczyli certyfikaty dla 12 Ośrodków Działaj Lokalnie funkcjonujących w Polsce. Certyfikaty te były przyznawane między innymi za spełnianie najwyższych standardów w realizacji programu, tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego. Wśród tych certyfikowanych ośrodków znalazło się nasze stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek. W związku z tym wyróżnieniem dziś w naszym mieście odbyło się spotkanie regionalne, w którym wzięły udział ośrodki z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Spotkanie zostało zainaugurowane o godzinie 10 przez Pana Pawła Łukasika, który jest prezesem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Po przywitaniu wszystkich zebranych gości i przedstawieniu planu odbyły się rozmowy, podczas których głos zabrał na przykład Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas, który opowiadał o współpracy organizacji pozarządowych z samorządem Miasta Szczecinek. W imieniu Starostwa wystąpił Ryszard Jesionas i przedstawił relacje między organizacją pozarządową, a Powiatem Szczecineckim. 

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce wystąpiła Pani Iwona Olkowicz, która poinformowała przybyłych o zasadach IX edycji programu "Działaj Lokalnie", a także o certyfikacji oraz komunikacji wewnątrz sieci "Działaj Lokalnie". Dzisiejsze spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem wszystkich uczestników regionalnego spotkania. 

Fundusz Tratwa Szczecinek Certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: