Trwa największa inwestycja melioracyjna w mieście

  • KW
  • 2014-10-17 08:30:04
Trwa największa inwestycja melioracyjna w mieście
  • Foto: TV Gawex

Prace przy budowie kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku trwają w najlepsze.

Przypomnijmy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, (Oś priorytetowa 1. Gospodarka – innowacje – technologie, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw,) miasto uzyskało finansowe wsparcie w postaci 2 032 781,78 złotych.

Przedmiotowy projekt polega na budowie kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 760 m i śr. 1200 mm, odprowadzającego wody deszczowe z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Waryńskiego w Szczecinku do Wilczego Kanału. Pierwszy etap przebudowy odbędzie się na odcinku: firma Kronospan - jezioro Leśne. Drugi etap przebiegnie od Kronospanu do Wielimia. Oprócz tego wybudowane zostaną urządzenia podczyszczające. 

Kolektor zapewni odprowadzenie wody deszczowej z 24,5 ha gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych w SSE oraz umożliwi uruchomienie kolejnych 16 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje przemysłowe oraz instalacje odnawialnych źródeł energii.

Koszt całej inwestycji - zgodnie ze złożoną uprzednio aplikacją -  miał się zamknąć w kwocie 4 065 563,56 złotych. Po przetargu wiadomo już jednak, że cała inwestycja będzie miasto kosztowała dużo mniej, albowiem zamknie się w kwocie 2 252 120,00 zł.

Koniec inwestycji przewidywany jest na wiosnę 2015 r. 

info: T. Czuk/UM

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: