Akademia Piłkarska Piotra Reissa ma problemy w Szczecinku

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-10-11 10:51:39
Akademia Piłkarska Piotra Reissa ma problemy w Szczecinku
  • Foto: Akademia Piłkarska Reissa

Akademia Piłkarska Reissa rozpoczęła swoją działalność na terenie Szczecinka w maju br. Akademia Piłkarska Reissa jest ogólnopolskim przedsięwzięciem sportowym, trenując łącznie ponad 4 tysiące zawodników w wielu lokalizacjach, w całym kraju. Dziś przed Akademią Reissa piętrzą się problemy organizacyjne, które zdaniem jej władz zagrażają sprawnemu i efektywnemu działaniu na terenie Szczecinka.

AR ma w ramach swoich struktur Uczniowski Klub Sportowy, który działa na zasadach fundacji non-profit. Jak powiedział nam Artur Kurzydłowski, reprezentujący Akademię Reissa w Szczecinku: w poniedziałek bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia otrzymaliśmy sygnał, że następnego dnia tj we wtorek nie możemy wejść z naszymi 4 i 5 letnimi dziećmi na trening, na salę gimnastyczną na terenie I LO im. Księżnej Elżbiety. Byliśmy tym faktem ogromnie zaskoczeni, ponieważ trening miał odbyć się w ramach zarezerwowanego przez nas i opłacanego czasu wynajmu sali, na podstawie umowy zawartej z jednostką zarządzającą obiektem w czerwcu br. W następstwie tego zdarzenia wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta i lokalnych mediów, w którym domagamy się rozwiązania tego problemu.

Akademia Reissa od początku nie miała w Szczecinku łatwo. Ze względu na dużą aktywność Miejskiej Akademii Piłkarskiej oraz Klubu Sportowego Wielim, działających na zasadach stowarzyszeń, dostęp do obiektów sportowych zarządzanych przez miasto był dla niej mocno ograniczony. Istnieje bowiem zasada, iż w przypadku sportowych obiektów miejskich, utrzymywanych z pieniędzy publicznych, pierwszeństwo w dostępie do nich mają szkoły, następnie organizacje non-profit i stowarzyszenia, a w ostatniej kolejności najemcy komercyjni, a takim właśnie jest Akademia Reissa. Późnowieczorne treningi i mała ilość dostępnych godzin, stanowiły dużą niedogodność dla naszej działalności - mówi Artur Kurzydłowski, dlatego szukaliśmy alternatywy i ostatecznie w czerwcu br. podpisaliśmy umowę ze Starostwem Powiatowym, które także dysponuje swoimi obiektami sportowymi. Obecnie treningi letnie prowadzimy na boisku na Świątkach, a treningi zimowe na terenie sali gimnastycznej I LO im. Księżnej Elżbiety. Obecnie radzimy sobie całkiem dobrze. W tej chwili trenujemy 100 dzieci i ich liczba jeszcze się zwiększa. Oczywiście to wszystko przekłada się na zapotrzebowanie przestrzeni treningowej.

Obecny problem polega na tym, że miasto i powiat  wspólnie pracują nad ujednoliceniem sposobu zarządzania i dostępnością obiektów sportowych. Wkrótce z pewnością sytuacja ta zostanie uregulowana i poznamy oficjalne kryteria dostępności do obiektów sportowych - powiedział nam Daniel Rak.

W wypadku wprowadzenia podobnych zasad dostępu do obiektów sportowych, zarządzanych przez starostwo, będziemy musieli przemyśleć naszą strategię działania tak, aby mieć ilość godzin i dogodny czas dostępu do obiektów sportowych. Ponieważ Akademia Piłkarska Reissa ma w swoich strukturach Uczniowski Klub Sportowy, być może wystąpimy jako klub sportowy i będziemy traktowani na równi z innymi klubami, a nie marginalizowani - mówi Artur Kurzydłowski.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: