Starosta podsumował wydatki inwestycyjne powiatu szczecineckiego

  • KW
  • 2014-10-03 11:22:52
Starosta podsumował wydatki inwestycyjne powiatu szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Od lat istotną częścią budżetów powiatu szczecineckiego są inwestycje. Każdego roku samorząd powiatowy realizuje kolejne przedsięwzięcia w infrastrukturę techniczną, służbę zdrowia, edukację ponadgimnazjalną, które nie tylko zmieniają oblicze naszej małej ojczyzny, ale przede wszystkim służą mieszkańcom, ułatwiają codzienność, wpływają na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i starszych.

Zaangażowanie, pomysły, solidność, patrzenie w przyszłość, współdziałanie, aktywność i wola współpracy pozwoliło, że udało nam się rozwiązać wiele najtrudniejszych spraw i problemów związanych z realizacją zadań, które zostały nam przypisane ustawą o samorządzie powiatowym. Nadal realizujemy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, dzięki którym w wydatkach inwestycyjnych nie mamy sobie równych w województwie zachodniopomorskim. W roku ubiegłym obchodziliśmy 15-tą rocznicę powołania samorządów powiatowych. Zrobiłem krótkie podsumowanie naszych wydatków inwestycyjnych w tym okresie – to kwota 204.930.627,33 zł, największa w województwie wśród wszystkich powiatów. Za nami jest powiat stargardzki, białogardzki i kołobrzeski – powiedział Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki. 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat na inwestycje samorząd powiatu szczecineckiego wydatkował 70.854.640 zł, z czego 37.575.173 zł to środki pozyskane m.in. z Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, natomiast 12.305.454 zł to środki własne powiatu. 

info: www.powiat.szczecinek.pl / Edyta Wieleba-Matyśniak

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: