Nowe dowody osobiste od 1 stycznia 2015 roku

  • KW
  • 2014-10-01 08:28:49
Nowe dowody osobiste od 1 stycznia 2015 roku
  • Foto: www.msw.gov.pl

1 stycznia 2015 roku wprowadzony zostanie nowy wzór dowodów osobistych w naszym kraju. Nie będzie już na nim adresu zameldowania, wzrostu, koloru oczu, a także podpisu.

O zmianie zdecydowała już ustawa o dowodach osobistych. W tej chwili trwają prace nad rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy, które przewiduje nowy wzór dowodów. Zmianie ulegnie zakres danych, nie pojawi się tam już adres zameldowania ani rysopis, a dane potwierdzające tożsamość zostaną ograniczone. Numer PESEL będzie wystarczającym identyfikatorem podczas załatwiania wszelakich spraw. 

Ważnym jest fakt, że zmiana wzoru dowodów osobistych nie oznacza, że wraz z rokiem 2015 wszyscy będziemy musieli posługiwać się od razu nowymi dokumentami. Nie przewiduje się masowej wymiany dowodów osobistych. Będą one wymieniane sukcesywnie, na skutek utraty ważności bądź też zmiany danych. 

Wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości będzie można złożyć osobiście, w dowolnym urzędzie gminy, albo przez internet. Obywatel nie poniesie żadnych kosztów w związku z wymianą. Dowody będą ważne przez 10 lat, a w przypadku dzieci do 5 roku życia – przez lat 5.

info: infowire.pl

Nowe dowody osobiste od 1 stycznia 2015 roku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: