Powakacyjna sesja Rady Miasta

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-09-09 12:52:15
Powakacyjna sesja Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

Po wakacyjnej przerwie radni wrócili do pracy. Dziś o godzinie 9:00 odbyła się pierwsza po letniej przerwie sesja Rady Miasta. Radni rozprawiali między innymi nad zmianami w budżecie miasta i planami zagospodarowania przestrzennego.

Na dzisiejsze obrady przygotowano 22 punktowy plan. Radni rozpoczęli od uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok. Głos w tej sprawie zabrał Pan Jerzy Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej. Zaproponowano zwiększenie dochodów miasta o kwotę 2 248 000 mln. zł. Dodatkowo, przewodniczący wyszczególnił na co przeznaczone zostaną zaoszczędzone pieniądze. Będą to przede wszystkim remonty dróg i budowa zatoki postojowej przy ulicy Kołobrzeskiej (razem 112 tys. zł.), budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego, z tym, że ogólny koszt inwestycji to 500 tys. zł., jednakże proponuje się pomniejszyć środki z realizacji zadań inwestycyjnych drogi koszalińskiej II etap - 60 tys. zł. i z przebudowy ulicy Waryńskiego II etap - 170 tys. zł. W sumie więc, zwiększenie wydatków wyniesie 270 tys. zł. Następnie planuje się zwiększyć i przeznaczyć 145 692,00 tys. zł. dla ZGM TBS na remonty elewacji budynków, a także zwiększyć o 118 538 tys. zł. i przeznaczyć tą kwotę również dla ZGMu, na budowę budynku komunalnego. Dodatkowo, 250 tys. zł. zostanie wydane na inwestycje w Ratuszu Miejskim – przebudowę ratusza i zadanie inwestycyjne o nazwie "Elewacja i winda zewnętrzna”. Nie zapomniano też o szkołach, m.in. przeznaczono dofinansowanie do budowy bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego. Reasumując, plan finansowy miasta na ten rok przedstawia się następująco: przychody – 131 684 447,87 mln. zł. i wydatki – 134 124 447,87 mln. zł. Deficyt zostanie uzupełniony z wolnych środków oraz ze spłaty udzielonej pożyczki.

Rada Miasta podjęła jednogłośnie uchwałę, odnoszącą się do wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek w drodze bezprzetargowej, a także nabycia nieruchomości przy ulicy Krętej, w drodze darowizny, od Skarbu Państwa. Przyjęcie tej działki przez miasto zapobiegnie kłótniom i nieporozumieniom mieszkańców, które mają miejsce w ostatnim czasie. Zmieniono również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” i zatwierdzono kształt zagospodarowania przestrzennego „Ordona – Mickiewicza I”.

Jednym z punktów obrad były skargi złożone na osobę Komendanta Straży Miejskiej Grzegorza Grondysa i osobę Burmistrza Miasta Jerzego Hardie-Douglasa. Zostały one uznane za bezzasadne i nie były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną.

Do porządku obrad został dodany punkt, w którym Klub Radnych PO zaproponował zwolnienie z opłat w dniu 22 września za przejazdy Komunikacją Miejską w Szczecinku. Wszystko to w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu. Jednogłośnie ten punkt został przyjęty do porządku obrad, a także przyjęty do realizacji.

Podczas sesji nie zapomniano wspomnieć o sporze Prezesa Spółki Aqua-Tur i Prezesa MKP, toaletach na Mysiej Wyspie, Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz o wydatkach, jakie zostały poniesione na reklamę i promocję miasta. Nie obyło się także bez burzliwych dyskusji. W punkcie wniosków i zapytań, radna Joanna Pawłowicz i Beata Pszczoła – Bryńska (PWiK) sprzeczały się w kwestii oczyszczania ścieków i oszczędności z tym związanymi.  

Na pełną relację z dzisiejszej sesji zapraszamy już jutro do naszej telewizji o godzinie 10.

Powakacyjna sesja Rady Miasta

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: