Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP z Bornego Sulinowa

  • Eliza Świtling
  • 2014-08-07 11:37:40
Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP z Bornego Sulinowa
  • Foto: tereszpol.pl

Wkrótce OSP Miasta Bornego Sulinowa wzbogaci się o nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją usuwania skażeń.

Operacja pn. „Zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów Drawskiego Parku Krajobrazowego, poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Dotacja w kwocie 300 tys. zł pochodzi ze Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013.

W ramach zadania „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń dla OSP Miasta Bornego Sulinowa” nabycie tego specjalistycznego pojazdu dofinansuje także dotacją w kwocie 100 tys. zł i pożyczką w kwocie 100 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem operacji jest minimalizacja zagrożeń pożarowych oraz umożliwienie szybkiego reagowania w przypadku zagrożenia m.in. zanieczyszczeniami chemicznymi obszarów objętych szczególnymi formami przyrody w celu ich zachowania oraz zwiększenie stanu bezpieczeństwa, sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i ograniczenie zasięgu negatywnego oddziaływania na środowisko w przypadku wystąpienia awarii i związanych z nimi strat. Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia br.

info: UM Borne Sulinowo

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: